NY STOPP: – En slik handling skaper usikkerhet, ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Samferdselsdepartementet

Viken trekker bompenge-garantien for E18-prosjekt:

Hareide: – Uheldig

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier det er «uheldig» at fylkestinget i Viken trekker bompengegarantien for E18-prosjektet i Bærum og Asker.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Som ventet vedtok Viken fylkesting torsdag innstillingen fra fylkesrådet om å trekke den fylkeskommunale garantien for den planlagte E18-utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta. Garantien var på 15,8 milliarder kroner.

– En slik handling skaper usikkerhet, ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier Hareide i en pressemelding torsdag kveld.

– Å oppheve garantivedtaket bryter med prinsippet om at vedtak om store og viktige prosjekter skal kunne stå seg over tid, uavhengig av skifter i politisk flertall og posisjoner, påpeker han.

Fylkesrådet begrunner forslaget om å trekke garantien med at totalkostnaden har økt. I tillegg økes veikapasiteten, mens kollektivløsningene er redusert og bompengebelastningen blir stor i prosjektet som regjeringen har lagt fram for Stortinget.

– Å trekke garantien er et nei til regjeringens forslag og et ja til å få på plass en bedre løsning for E18-prosjektet, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap).

59 stemte for å trekke garantien, mens 28 stemte imot, ifølge Budstikka.

MDG jubler

Fylkesråd for kollektiv i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG), jubler etter vedtaket.

– For en fantastisk dag! Fylkestinget i Viken har vedtatt en ny retning i samferdselspolitikken. Fremtidens utfordringer kan ikke løses med gårsdagens grå og utdaterte løsninger, sier han til NTB.

At Viken kom til å trekke seg fra prosjektet, var allerede varslet. Mandag ble det klart at Stortinget utsetter sin behandling av saken med én måned.

Samme dag tok Hareide imot representanter fra Viken fylke og kommunene Asker, Bærum, Lillestrøm, Nordre Follo og Oslo for å drøfte den kontroversielle E18-utbyggingen.

Viken fylkeskommune kommer nå til å sende et brev til staten og de berørte kommunene og invitere til ny dialog for å komme til enighet om en løsning, får NTB opplyst.

Krever lovlighetskontroll

Høyre, Venstre og KrF var imot å trekke garantien og krever nå en lovlighetskontroll av vedtaket, ifølge Budstikka.

– Vedtaket har ikke blitt til på lovlig måte, da det i saken ikke fremkommer om det er vurdert om Viken fylkesting kan trekke garantien. Forsvarlig saksbehandling tilsier at dette spørsmålet skulle vært underlagt en juridisk vurdering, slik at fylkestingets medlemmer kunne vært trygge på at sakens juridiske sider, med eventuelle konsekvenser, herunder erstatningskrav, hadde vært vurdert, skriver de tre partiene i sitt krav.

(©NTB)