LEGGER ALT I POTTEN: – Dersom noen tror at det går an å kreve inn bompengene, men ikke bygge prosjektene, da er det noen som har forregnet seg, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det spisser seg til om Vestkorridoren:

Dale: «Hele E18 og Oslopakke 3 er i fare»

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier at Viken-politikernes nei til E18-planene kan få dramatiske konsekvenser. Nå kan hele Oslopakke 3 være i spill – enda en gang.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Det rødgrønne flertallet i det nye storfylket Viken ga tirsdag beskjed om at de vil stanse planer om kapasitetsutvidelse på E18 i Bærum på veien inn mot Oslo.

– Det er ingen tvil om at det som Viken nå melder i sin politiske plattform, ikke bare setter E18-prosjektet i fare, men også mange kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3. E18 er en sentral del av Oslopakke 3, som også er grunnlaget for avtalen vi har med Oslo og Akershus i dag, sier Dale til Aftenposten.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

– Oslopakke 3 er grunnlaget for byvekstavtalen mellom staten, Oslo og Akershus. Settes deler av den i spill, står flere prosjekter i fare, sier Dale.

Han trekker fram blant Fornebu-banen og den nye T-banetunnelen.

Les også: Har revet vestkant-villaer for milliarder til ny E18

– Har forregnet seg

Dale viser til at det allerede er krevd inn milliarder i bompenger gjennom Oslopakke 3.

– Dersom noen tror at det går an å kreve inn bompengene, men ikke bygge prosjektene, da er det noen som har forregnet seg. Det er derfor jeg sier at de potensielle konsekvensene, også for kollektivutbyggingen, er nok større enn det jeg opplever at de politiske uttalelsene jeg har sett fra Viken de siste dagene bærer preg av, sier han til avisen.

For de to store veiprosjektene i Oslopakke 3 – Vestkorridoren på E18 og E6 Oslo Øst – vil bilistene måtte betale store bompengebidrag, i tillegg til bomavgiftene som er gjennom de 84 bomstasjonene som allerede er kommet på plass.

Både Høyre og Arbeiderpartiet har varslet at de vil gå inn for bompenger på de to hovedveiene, men ikke når og hvor mye. Arbeiderpartiet i Oslo har satt som forutsetning at de nye veiene ikke skal føre til økt trafikk, mens Høyre har sagt at det nasjonale tungtransportbehovet er en faktor som nødvendigvis får konsekvenser for trafikktallene inn og ut av Oslo.

Les også: «De store veiprosjektene kommer til å kreve bompenger»

«Mektig provosert»

Snart åpner første del av nye E16 til Sandvika, der det sitter kommunepolitikere som lenge har argumentert for at Vestkorridoren er nøkkelen til å løse de store trafikale utfordringene vest for hovedstaden.

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) sier hun er «mektig provosert» over at fylkesrådet i Viken vil stoppe den planlagte utbyggingen ved Strand.

– Ikke minst fordi de vet godt at det vil være en veldig dårlig løsning, sier ordføreren til Budstikka.

Hun betegner det som «slett politisk håndverk» av Ap, som hun mener er fullstendig klar over at å ikke bygge ut E18 i én etappe til Ramstadsletta er en dyrere og dårligere løsning.

Men Tonje Brenna (Ap), påtroppende fylkesrådsleder i Viken, hevder at E18-utbyggingen må planlegges og behandles gjennom Oslopakke 3. Og det politiske flertallet – med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV – vil be regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå̊ er planlagt.

De ønsker å stoppe utbyggingen ved Strand i Bærum.

– Det er gjennom Oslopakke 3 at E18 må planlegges og behandles politisk. En lokal enighet kan ikke fortolkes annerledes av regjeringen, sier Brenna.

Les også: Lover ny E18 i 2027