DYRE OMKOSTNINGER: Rente, administrasjon og gammel moro stikker av med 9 av de 20 milliarder kronene som Bergenspolitikerne og Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling, skal ta inn. Foto: Tomm W. Christiansen

Ny bompengeordning i Bergen:

Hver fjerde bompengekrone går til gammel moro

Hver fjerde bompengekrone i Bergen de neste 20 årene går til å betale for tidligere investeringer som man fortsatt har gjeld på. Bergenserne må betale for «gammel moro».

Publisert Sist oppdatert

Med dobbelt så mange bomstasjoner og innføring av betaling også for elbiler fra 6. april, budsjetteres det med at bompengeinntektene skal øke med ca. 50 prosent i Bergen.

I 2017 var bompengeinntektene på ca. 650 millioner kroner.

Med ny bompengeordning budsjetterer man med årlige bompengeinntekter på én milliard kroner de neste 20 årene.

Les også: Bomringene startet som en nødløsning

Gjenstående lån

Mesteparten av bompengene skal brukes på utvidelse av Bybanen, med utbygging til Fyllingsdalen og Åsane, i tillegg til blant annet ny kollektivløsning mot vest.

Men mye av bompengeinntektene de neste 20 årene skal også gå med til å betale for de første delutbyggingene av Bybanen og andre allerede ferdigbygde prosjekter som man fortsatt har gjeld på.

- 5,3 milliarder kroner av bompengeinntektene etter utvidelsen av bompengeringen går til å nedbetale resterende lån fra tidligere investeringer i bypakken, sier Solveig Paule, sekretariatsleder for Miljøløftet, organisasjonen for bompengeprosjektet i Bergen.

Les også: Så mye koster bompengeadministrasjonen

Miljøløftet budsjetterer med totalt 20 milliarder kroner i bompengeinntekter frem til 2038.

1,6 milliarder skal brukes på administrasjon for å kreve inn de 20 milliardene, 2,1 milliarder forsvinner i rentekostnader, og altså 5,3 milliarder til å betale for tidligere prosjekter.

Det betyr at det er igjen 11 milliarder kroner til nye prosjekter som skal bygges de neste 20 årene.

Eller sagt på en annen måte: Når du som dieselbilist betaler 56 kroner når du kjører gjennom bomringen i rushtiden, går ca. 30 kroner – drøyt halvparten – til nye prosjekter, mens resten går til renter, administrasjon og prosjekter som allerede er bygget.

Les også: Parkere i storbyene? Så mye koster det