NY E18: Slik blir E18 seende ut ved Lysaker om noen år – når veien står ferdig. Foto: Illustrasjon av Statens vegvesen
NY E18: Slik blir E18 seende ut ved Lysaker om noen år – når veien står ferdig. Foto: Illustrasjon av Statens vegvesen

Ny E18 gjennom Bærum koster flesk:

Skal rive vestkant-villaer for 2,5 milliarder

Statens vegvesen planlegger å bruke 2,5 milliarder kroner på å kjøpe eiendommer og rive dem når E18 utvides gjennom Bærum. Mesteparten må betales med bompenger.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen skal ekspropriere og rive 240 boliger og 30 næringsbygg på den 4,3 kilometer lange strekningen Lysaker-Ramstadsletta på E18 gjennom Bærum.

Og det kan bli enda dyrere enn de budsjetterte 2,5 milliardene.

Alle byggene som rives skal undersøkes for miljøskader.

Kostnadene for disse arbeidene er usikre fordi vegvesenet ennå ikke vet om og hvor mange hus som har miljøskader.

– Dessverre går det med mange boliger. Dessuten er vi et område med høye tomtepriser, sier prosjektleder Grete Tvedt i Statens vegvesen.

Les også: Færre fossilbiler i bomringen

Utbyggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta er kostnadsberegnet til totalt 14 milliarder kroner.

Hver femte krone går dermed til ekspropriasjon og riving.

– Så langt er ca. halvparten av boligene ervervet, opplyser prosjektleder Grete Tvedt.

I tillegg til nærmere 300 boliger og næringsbygg eksproprierer vegvesenet også deler av tomter fra veiens naboer.

Les også: Så mye koster bompengeinnkrevingen

Bompenger i 20 år

Mesteparten av utbyggingskostnadene – ca. 75 prosent – skal finansieres med bompenger som for en stor del kommer i tillegg til betalingen i bomringene rundt Oslo. Bare en liten andel av inntektene fra bomringene skal brukes på E18-prosjektet.

Det legges opp til bompengeinnkreving både på E18 og på alle småveier mot Oslo.

– Bomstasjonene for dette prosjektet blir like vest for dagens Bærums-ring, opplyser Tvedt.

Innkrevingsperioden kan bli så lang som 20 år for å få ned bompengetakstene, som foreløpig ikke er klare i detalj.

Les også: Så mye vil det koste å kjøre til Oslo

Det er ikke bare tomtekjøp og rivingsarbeider som koster store beløp. Nye E18 krever omfattende støytiltak for de som fortsatt blir boende langs veien etter at de nærmere 300 boligene og næringsbyggene er ekspropriert.

Statens vegvesen planlegger å sette opp vanlige støyskjermer for flere titalls millioner. I tillegg regner vegvesenet med å utføre støytiltak på 700 boenheter.

Det må også settes opp ca. 100 støyskjermer rundt uteplassene til naboene av E18.

Prislappen for støytiltak på hver enkelt eiendom er beregnet til 150 millioner, i tillegg til støyskjermene langs E18.

– Støytiltak på boenhetene innebærer blant annet utskifting av vinduer og dører, støydempede ventiler og ventilasjonsanlegg samt isolering av vegger og himlinger, opplyser Hege Gran-Henriksen, byggeleder for lokale støytiltak på strekningen Lysaker-Ramstadsletta.

Også støytiltakene for totalt ca. 200 millioner kroner må for en stor del finansieres med bompenger.

Les også: Tilfeldigheter avgjør bompengebelastning

NAF kritisk

NAF er kritisk til at så mye penger må brukes på tomtekjøp og riving av hus.

– Bompengene brukes til langt mer enn bygging av vei. Det er helt feil. Byggeprosjektet vil gi store positive ringvirkninger blant annet for næringslivet og bedre luftkvalitet for nærmiljøet. Da er det åpenbart at det meste av kostnadene ikke bør legges på bilistene, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Utbyggingen av den trafikkbelastede veistrekningen er planlagt å starte i 2019. Byggetiden er beregnet til fem år.

Men det er stor fare for at prosjektet blir utsatt til 2020, fordi det er usikkert når Stortinget kan behandle byggeprosjektet.