KRITISK: Tidligere vegvesen-sjef Arild Eggen (innfelt).

«Bomringenes far» er opprørt:

«I dag ville jeg sagt klart nei til bomringer»

Bomringenes far er sterkt kritisk til bomringene rundt byene – og at bilistene skal betale milliarder for bybaner og T-baner. – Nå brukes bompengene til helt andre ting enn godt tjenlig veinett, sier Arild Eggen.

Publisert Sist oppdatert

I 1985 fikk Bergen den vestlige verdens første bomring etter at daværende plansjef i Statens vegvesen, Arild Eggen, fristet lokalpolitikerne med det han beskriver som «varme, feite wienerbrød» – og lovnader om at bompengene skulle brukes til å bedre trafikkforholdene for bilistene.

Bomringen i Bergen ga Eggen tilnavnet «bomringenes far». Bare Singapore hadde bomring da Bergen fikk det.

Les også: Bruker 730 millioner på å kreve inn bompenger

Sterkt kritisk

Nå, over 30 år og mange bomringer senere, er den mangeårige vegvesen-sjefen sterkt kritisk til utviklingen av bompengefinansieringen.

– Nå brukes bomring-pengene på helt andre ting enn å bygge et godt tjenlig veinett, sier Eggen – som pensjonerte seg fra Statens vegvesen for to år siden.

Han viser til at mesteparten av bypakkemilliardene brukes på prosjekter for gående, syklende og kollektivreisende.

Les også: 150 av 215 milliarder brukes IKKE på veier

Kritisk til Bybanen

Eggen er spesielt kritisk til at man i Oslo bruker mesteparten av pengene til bygging og til og med drift av tre nye T-banelinjer, og at i Bergen går halvparten av bypakke-milliardene til Bybanen.

– Men Bybanen er jo populær?

– Det er ikke rart. De som bruker den får den jo nesten gratis av bilistene, som betaler, sier Eggen til Motor.

Den tidligere plansjefen i vegvesenet stiller spørsmål ved hvorfor man skal ha skinnegående trafikk i Bergen og Oslo.

– Trikken burde man greid seg uten. Og Bybanen bruker lenger tid enn bussene på samme strekninger, hevder Eggen – og viser til to konkrete eksempler i Bergen.

– Bybanen bruker over dobbelt så lang tid som flybussene fra Flesland til Bergen sentrum. Fra Nesttun til Bergen brukte bussen før 18 minutter med gode kollektivfelt. Nå er de borte, og Bybanen bruker 23 minutter. Fem minutter mer, sier Eggen.

Les også: 10 punkter om bypakker og bomringer

– Ville sagt klart nei

Arild Eggen mener bomringpengene må brukes slik at både bilistene og kollektivreisende får en bedre hverdag – og ikke det motsatte, slik han mener det nå ofte blir.

Han understreker imidlertid at han ikke er imot bompenger på konkrete prosjekter, som ny vei, bru eller tunnel.

– Da ser bilistene at de får noe igjen for bompengene de betaler.

På Nord-Jæren ble bomringen kraftig utvidet i oktober. Til vinteren skjer det samme i Bergen og Oslo.

– I dag ville jeg sagt klart nei til bomringer slik det praktiseres nå, sier Eggen.

Les også: River villaer for 2,5 milliarder bompenge-kroner