RENTESPRIK: Det er voldsomme forskjeller i rentekostnadene blant landets bompengeprosjekter. Foto: Geir Røed

Slik er betingelsene på bompenge-lånene:

Ekstreme rentesprik for bompengeselskapene

Flere av de store bompengeprosjektene betaler svært høy rente på byggelånene sine, mens lånerentene er langt lavere på andre veiutbygginger. Det er enorme forskjeller på rentebetingelsene i landets bompengeprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Oslopakke 3 har den høyeste rentesatsen av de store utbyggingsprosjektene i Norge, ifølge en oversikt fra Vegdirektoratet.

Ved forrige årsskifte hadde den omfattende samferdselspakken for Oslo og Akershus fem milliarder kroner i lån.

Den effektive renten var i gjennomsnitt på 3,74 prosent.

Også Ryfast-prosjektet, som åpner om noen måneder, har høy rente – med en gjennomsnittsrente på 3,4 prosent.

I andre enden av skalaen er Bergensprogrammet, bypakken for Bergensregionen. Bergensprogrammet har en rente på bare 1,59 prosent på sine vel fem milliarder kroner i lån.

 Rentesatsen på de største bompengeprosjektene (med over tre milliarder kroner i låneopptak): 

Bompengeprosjekt

Lån,

i mill kr

Fast-

rente-

andel, i %

Rente-

sats

Oslopakke 3

5000

81

3,74

Rv. 13 Ryfast

4369

57

3,4

E6 Gardermoen-

Kolomoen

5029

61

3,18

E18, Gulli-Langangen,

Vestfold/Telemark

7016

62

3,08

E6 Ringebu-Otta,

Gudbrandsdalen

3524

45

2,79

Bergensprogrammet

5270

0

1,59

Kilde: Vegdirektoratet. Tall per 1. januar 2018.

 Fastrente avgjørende

Den aller viktigste årsaken til renteforskjellene er om man har valgt fastrente eller flytende rente. 81 prosent av lånene til Oslopakke 3 er bundet i dyre fastrenteavtaler.

Bergensprogrammet har kun flytende rente.

– Fjellinjens styre ønsket tidligere forutsigbare rentebetingelser. Derfor var andelen fastrente høy. Nå har styret retningslinjer om å ha mindre fastrente, opplyser økonomisjef Magne Larsen i Fjellinjen, som drifter bompengeordningen i Oslo.

Les også: Så mye må du betale i bompenger i år

De høyeste rentene

På noen bompengeprosjekter er rentene enda høyere enn renten til Oslopakke 3.

Oversikten fra Vegdirektoratet viser at flere bompengeprosjekter betaler opp mot seks prosent i renter på byggelånene sine.

Alle disse prosjektene har enten 100 prosent eller tett opp mot 100 prosent fastrenteandel.

 Disse syv bompengeprosjektene har rentesats på minst fem prosent, eller mer: 

Bompenge-

prosjekt

Lån,

i mill kr

Fast-

rente-

andel, i %

Rente-

sats

Fv 858 Rya- forbindelsen,

Troms

119

100 %

5,9

Fv 17 Tverlandet-

Godøystraumen, 

Bodø 

86

100 %

5,59

E6 Trondheim-

Stjørdal

1410

84

5,58

Fv 546

Austevollsbrua,

Hordaland

86

100

5,6

Fv 255 Jørstad-

Segelstad bru,

Lillehammer

120

96

5,19

Fv 47

T-forbindelsen,

Haugalandet

167

89

5,17

Fv 78

Toventunnelen,

Helgeland

672

82

5,03

 Kilde: Vegdirektoratet. Tall per 1. januar 2018.

Stortinget krevde forutsigbarhet

Blant bompengeprosjektene med høy gjennomsnittsrente er den foreløpig siste utbyggingen mellom Trondheim og Stjørdal på E6, som ble gjort for ca. 10 år siden.

Administrerende direktør Marius Maske i Vegamot, som drifter denne bompengeordningen, viser til at Stortinget den gangen krevde forutsigbare lånebetingelser.

– Det står i proposisjonen, påpeker han.

Dermed ble det fastrentelån med høy rente på det meste av byggelånet til byggeprosjektet.

– Som alle med boliglån vet har lånerentene siden denne utbyggingen vært fallende, sier Maske.

Les også: Bompenger i 51 år mellom Trondheim og Stjørdal

Oversikten fra Vegdirektoratet inkluderer alle bompengeprosjekter som ved forrige årsskifte hadde tatt opp lån – både små og store, prosjekter som snart er nedbetalt, og prosjekter hvor veibyggingen så vidt er i gang.

Noen bompengeprosjekter har en effektiv lånerente på rundt én prosent.

Aller lavest ligger Svinesundsforbindelsen.

Felles for bompengeprosjektene med lavest rente er at de ikke har noe fastrente, kun flytende rente.

 Disse tre bompengeprosjektene har de laveste rentene: 

Bompenge-

prosjekt

Lån,

i mill kr

Fast-

rente-

andel, i %

Rente-

sats

E6 Svinesunds-

forbindelsen

339

0

0,86

Rv 3/rv 25,

Løten-Elverum

100

0

1,03

E134 Stordals-

tunnelen, Hordaland

160

0

1,04

Kilde: Vegdirektoratet. Tall per 1. januar 2018.

 Store utslag

Renten på byggelånene har stor betydning for hvor mye av bompengene som kan brukes på veibygging, og hvor mye penger som bare forsvinner.

Med fem milliarder kroner i byggelån, betaler et bompengeprosjekt ca. 50 millioner kroner i årlige renteutgifter med en rente på én prosent.

Med en rente på seks prosent, forsvinner ca. 300 millioner kroner til renter.

Dermed blir det 250 millioner kroner mindre å bygge vei for.

Renteutgiftene må bilistene betale, på lik linje med utgiftene til administrasjonen av bompengeordningen.

Les også: – Siv Jensen er Norgesmester i bompenger