HØYE KOSTNADER: Ny riksvei langs Seljordsvannet fører til store innkrevings- og finansieringskostnader. Foto: Wikipedia

Bompenger dekker renter og administrasjon:

Bruker 132 millioner på å kreve inn 264 millioner

For å bygge en vei til 264 millioner kroner i Telemark må det kreves inn 396 millioner kroner i bompenger. 132 millioner forsvinner til administrasjon og renter. Finansieringsløsningen ble banket gjennom mot én stemme i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

På ettersommeren starter byggingen av tre kilometer ny riksvei 36 langs Seljordsvannet mellom Bø og Seljord i Telemark.

Byggekostnaden er anslått til 264 millioner kroner.

Alt skal finansieres med bompenger.

Men det koster svært mye penger. Bare innkrevingskostnaden blir på 46 millioner kroner. Finansieringskostnadene – i hovedsak renter på byggelånet – er beregnet til 86 millioner kroner.

Samlet til administrasjon og renter skal det altså betales 132 millioner.

For å bygge vei til 264 millioner kroner trenger man dermed 396 millioner kroner i bompengeinntekter.

Les også: Elbilistene sparer 1,2 milliarder kroner i bompenger

Finansieringsopplegget står i stortingsproposisjonen. Prosjektet ble vedtatt i Stortinget i november i fjor mot kun partiet Rødts ene stemme.

Ikke i noen av dokumentene Motor har lest problematiseres de høye kostnadene ved bompengefinansieringen. Heller ikke i Samferdselsdepartementets vurderinger av bompengeprosjektet.

Ordføreren i Seljord, hvor veistrekningen ligger, er glad for at anleggsstarten nærmer seg. Han har ikke tenkt på bompengekostnadene før Motor ringer.

– Jeg har ikke reflektert over regnestykket. Men det virker merkelig, sier ordfører Halfdan Haugan (Ap).

– Synes du det er fornuftig bruk av bompengeinntektene å bruke 132 millioner kroner på innkrevingskostnader og finansieringskostnader?

– Nei, det er ikke det.

Les også: Slik løser vegvesenet bomstasjons-fellene

To milliarder kroner

Litt av årsaken til de høye kostnadene er den lave trafikken på ca. 2500 kjøretøy i døgnet. Men kostnadene er ikke mye høyere enn gjennomsnittlige innkrevingskostnader for bompengeprosjekter.

I 2017 forsvant ca. 20 prosent av bompengeinntektene på totalt 10,2 milliarder kroner til bompengeadministrasjon og renter.

Finanskostnadene utgjorde 1,2 milliarder kroner, mens driftskostnadene utgjorde 800 millioner kroner.

47 prosent

Også på et annet mindre prosjekt i Telemark er det svært høye innkrevingskostnader.

ÅPNING: I fjor høst åpnet statssekretær Tommy Skjervold (med ryggen til) i Samferdselsdepartementet ny riksvei mellom Ulefoss og Gvarv. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen, Statens vegvesen

I september i fjor startet bompengeinnkreving et annet sted på riksvei 36, mellom Ulefoss og Gvarv, etter at utbedring av syv kilometer vei var sluttført. Hele utbyggingskostnaden, ca. 300 millioner kroner, finansieres med bompenger.

Disse bompengene skal det ifølge stortingsproposisjonen koste 265 millioner kroner å kreve inn og finansiere.

Det betyr at 47 prosent av bompengeinntektene på totalt 565 millioner kroner forsvinner til administrasjon og byggelånsrenter.

Andelen kan bli lavere dersom trafikken blir høyere enn forventet. Ordføreren i Seljord håper det skjer med byggeprosjektet i hans kommune.

– Innbetalingen i flere andre bompengeprosjekter skjer raskere enn beregnet. Jeg tror det kan skje også her, sier ordfører Halfdan Haugan.

Les også: Nå forsvinner bomtakstene – fra skiltene