SIDEVEISBOMMER: Slik blir nye E6 sør for Melhus. I tillegg til bommer på den nye motorveien, blir det også bommer på sideveiene. Foto: Nye Veier
SIDEVEISBOMMER: Slik blir nye E6 sør for Melhus. I tillegg til bommer på den nye motorveien, blir det også bommer på sideveiene. Foto: Nye Veier

Regjeringen vil fjerne sideveisbommene:

Bompengegrep gir trafikk-eksplosjon på lokalveiene

På nye veiutbygginger blir det ikke bommer på sideveiene, lover regjeringen. Konsekvensen er mye høyere trafikk på de gamle lokalveiene, viser regjeringens egne beregninger.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget vedtok onsdag tre nye bompengefinansierte veiutbygginger. Den ene av dem er ny motorvei på den over 60 kilometer lange strekningen mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag, mellom Dovrefjell og Trondheim.

På dette prosjektet blir det tre bommer på sideveiene mellom Støren og Melhus langs den nye motorveien.

– Uten sideveisbommer blir trafikkveksten på sideveiene betydelig, skriver Samferdselsdepartementet i stortingsproposisjonen.

Les også: – Politikerne skjønner ikke omfanget av bom-vedtakene

– Viktig for trafikksikkerheten

Mellom 40 og 60 prosent av alle lette kjøretøy vil uten sideveisbommer kjøre på sideveiene og ikke på ny E6, viser beregninger.

Med sideveisbommer unngår man stor lekkasje.

Flere forhold taler for sideveisbommer med tre bomstasjoner mellom Støren og Melhus, mener Samferdselsdepartementet.

– Ut fra trafikksikkerhets- og samfunnsøkonomiske hensyn er det viktig å få mest mulig av trafikken til å ta i bruk den nye veien, vedgår departementet.

Les også: Bruker 132 mill kr på å kreve inn 264 mill kr

Varsler innstramninger

Men dersom veiprosjektet ikke hadde kommet så langt som det har gjort, ville regjeringen ha fremmet det uten forslag om bommer på sideveiene.

Tidligere denne uka varslet regjeringen innstramninger i reglene for bommer på sideveiene til bompengefinansierte veier.

I alle fremtidige veiprosjekter, og de som er under planlegging nå, får ikke Statens vegvesen eller Nye Veier mulighet til å bruke bom på sideveiene langs den nye veien. Samferdselsdepartementet varsler at de også vil gjennomgå alle prosjekter som i dag har slike bommer for å se om de kan fjernes.

307 millioner

– Slik sørger vi for mindre bompengebelastning for folk flest, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Men bompengene må uansett betales av bilistene.

Bomstasjonene på sideveiene mellom Støren og Melhus skal dra inn anslagsvis 307 millioner kroner i de 15 årene bomstasjonene etter planen skal stå, forutsatt at trafikken bli på samme nivå som når innkrevingen starter.

Disse 307 millionene måtte i stedet bilistene på den nye E6 ha betalt.

Les også: De ha vedtatt bompenger for 235 milliarder kroner