NY HVERDAG: Fra 1. juni er det 83 bomstasjoner i stor-Oslo. Senere kommer bommene på de nye hovedfartsårene ut av byen, øst- og vestkorridoren. Foto: Tomm W. Christiansen

Regnestykkene for det nye Oslo-kartet:

Billigere i bommen for bensin- og dieselbiler

Elbil-bilistene får bompengesjokk når 54 nye bomstasjoner settes i drift i Oslo. Mange med diesel- eller bensinbiler får derimot lavere bompengeregninger.

Publisert Sist oppdatert

Nå er 54 nye bomstasjoner bygget over hele Oslo.

Det blir bomring langs kommunegrensen til alle nabokommunene, en helt ny bomring i indre by, i tillegg til dagens bomring og egne «bompengearmer».

Les også: Tilfeldigheter avgjør bompengebelastningene

Men hvordan vil det nye bompengesystemet slå ut for bilistene?

Hvem må betale mer?

Les også: Dette brukes bompengene på i Oslo

Motor har sett på hva tre gjennomsnittsfamilier betalte før den kraftige takstøkningen høsten 2017, hva de betalte i 2018, hva de må betale i 2019, og hva elbilistene må betale fra 2020 – når takstene for elbiler skrus kraftig opp.

Regnestykkene viser at det er elbilistene som får avgiftssmellen når de 54 nye bomstasjonene settes i drift, i tillegg til de 29 eksisterende bomstasjonene.

Vær oppmerksom på at dette er rene eksempler, og at det selvfølgelig vil være store ulikheter ut fra hvilke mønstre vi har på våre hverdagsreiser.

Les også: I disse byene slipper elbilene å betale

TRE RINGER: Slik blir plasseringen av de totalt 84 bomstasjonene i Oslo. Den røde er ved kommunegrensen, den svarte er dagens ring, og den grønne er den nye indre ring.

Familie 1: Bor i forstad

Familie med diesel-, bensin-, eller hybridbil, som bor i en av Oslos nabokommuner (på vestsiden) vil måtte betale omtrent like mye som i dag når alle de nye bomstasjonene setter i drift.

For en familie hvor bilen brukes til jobb i sentrum, og man i tillegg kjører fire turer på handel, besøk og på fritidsaktiviteter, blir bompengebelastningen slik:

  • Dieselbileiere går opp fra 24.196 kroner i bompengebetaling til 24.880 kroner, en økning på bare ca. 700 kroner.

  • Bensin- og hybrid-eiere går ned fra 22.693 kroner til 21.893 kroner, en liten reduksjon på ca. 800 kroner.

  • Familier med elbil, som i dag kjører gratis, må betale 7184 kroner fra sommeren 2019. Når elbiltakstene stiger kraftig ett år senere, i 2020, må elbil-bilistene betale 11.608 kroner.

Priser familie 1

Med dieselbil

Med bensinbil eller hybrid

Med elbil

Bompenger før takstøkninger høsten 2017

17 420 kr

17 420 kr

0 kr

Bompenger i 2018

24 196 kr

22 693 kr

0 kr

Bompenger fra 1/6 2019

24 880 kr

21 893 kr

7184 kr

Bompenger for elbil fra 2020

   

11 608 kr

Forutsetninger og kjøremønster:

Familien er bosatt i en av Oslos nabokommuner (på vestsiden). Fra Follo og Romerike koster det mindre nå og tidligere fordi man ikke får bompenger på kommunegrensen før i 2019. Én av de voksne kjører bil til jobben i Oslo. Jobben ligger innenfor dagens bomring. Det kjøres i rushtiden.

Familien kjører ukentlig fire ganger til Oslo på handel, besøk og fritidsaktiviteter utenfor rushtidene. To av turene er til ytre Oslo, kun over kommunegrensen, mens to turer er til Oslo innenfor dagens bomring.

Les også: «Bompenger er gammeldags og sosialt urettferdig»

Familie 2: Bor i Oslo utenfor ringen

Familier med diesel-, bensin- eller hybridbil som bor utenfor dagens bomring i Oslo får en langt lavere bompengebelastning når alle de nye bomstasjonene setter i drift. For en familie hvor bilen brukes til jobb i sentrum, og man i tillegg kjører fire turer i uken på handel, besøk og på fritidsaktiviteter, blir bompengebelastningen slik:

  • Dieselbileiere går ned fra 21.780 kroner i bompengebetaling til 19.360 kroner, en reduksjon på nesten 2500 kroner (ca. 10 prosent).

  • Bensin- og hybrid-eiere går ned fra 19.809 kroner til 16.925 kroner, en reduksjon på nesten 3000 kroner (ca. 15 prosent)

  • Familier med elbil, som i dag kjører gratis, må betale 5344 kroner fra i sommer. Når elbiltakstene stiger kraftig ett år senere, fra 2020, må elbil-bilistene betale 8848 kroner.

Priser familie 2

Med dieselbil

Med bensinbil eller hybrid

Med elbil

Bompenger før takstøkninger høsten 2017

13 797 kr

13 797 kr

0 kr

Bompenger i 2018

21 780 kr

19 809 kr

0 kr

Bompenger fra 1/6 2019

19 360 kr

16 925 kr

5344 kr

Bompenger for elbil fra 2020

   

8848 kr

Forutsetninger og kjøremønster:

Bosatt i Oslo, utenfor dagens bomring. Én av de voksne kjører bil til jobben som ligger innenfor dagens bomring. Det kjøres i rushtiden. I tillegg kjører familien fire ganger i uka innenfor dagens bomring på fritidsaktiviteter, handling og besøk utenfor rushtid.

Les også: Her blir det bompenger i 51 år

Familie 3: Bor innenfor ringen

Familier innenfor dagens bomring har inntil nå sluppet å betale bompenger dersom de jobber og lever livene sine innenfor. Det blir det en endring på med den indre bomringen.

For en familie hvor bilen brukes til jobb i sentrum, og man i tillegg kjører fire turer i uken på handel, besøk og på fritidsaktiviteter til sentrum, blir bompengebelastningen slik:

Dieselbileiere må betale 14.787 kroner, bensin- og hybridbileiere må betale 13.386 kroner, mens elbileiere må ut med 4275 kroner. Ett år senere øker elbilsatsene, slik at elbileiere må betale 7078 kroner.

Priser familie 3

Med dieselbil

Med bensinbil eller hybrid

Med elbil

Bompenger før takstøkninger høsten 2017

0 kr

0 kr

0 kr

Bompenger i 2018

0 kr

0 kr

0 kr

Bompenger fra 1/6 2019

14 787 kr

13 386 kr

4275 kr

Bompenger for elbil fra 2020

   

7078 kr

Forutsetninger og kjøremønster:

Bosatt i Oslo sentrum, mellom dagens bomring og bomringen i indre by. Én av de voksne kjører bil til jobben i Oslo sentrum i rushtiden. I tillegg kjører familien fire turer i uka til sentrum på fritidsaktiviteter, handling og besøk, utenfor rushtid.

Les også: Færre køer med nye bommer

Rabatten dobles

Årsaken til at bompengebelastningen for mange eiere av fossilbiler ikke blir større fra kommende vinter, og i flere tilfeller også blir lavere, er at satsene ikke økes, og at man får doblet rabatten dersom man har bompengebrikke – noe mange har.

Brikkerabatten øker fra 10 til 20 prosent.

Bompengebelastningen kan også bli langt høyere, dersom man har et kjøremønster hvor man bruker bilen flere ganger i løpet av dagen.

Det innføres timesregel. Men man belastes for hver passering dersom det går mer enn én time mellom passeringene.

Satsene fra 2020 skal dessuten tas opp til ny vurdering før iverksettelsen, og kan bli endret, opplyser Oslopakke 3.

Her finner du satsene fra 1. juni 2019. 

Forutsetninger

Dette er forutsetningene vi har lagt til grunn for alle regnestykkene:

  • 230 arbeidsreiser/årlig, 208 fritidsreiser/årlig. Prisene er for de som har Autopass-avtale.
  • På kommunegrensene må man betale når man kjører inn til Oslo, og ikke ut. I den nåværende bomringen og i den nye bomringen i indre by må man betale i begge retninger. I disse to bomringene er det også felles timesregel, som innebærer at du belastes for maksimalt én passering per time.
  • Det er også timesregel for bommene på kommunegrensen, slik at du betaler kun for én passering i timen også i denne ringen.

(NB! Denne artikkelen ble laget før den siste justeringen av takstene. Noen passeringer har nå blitt ca. én krone dyrere, noe som medfører at noen av utregningseksemplene i denne reportasjen nå er noen få hundrelapper for lave).