STORE TOMTEKJØP: I Sandnes bygges knappe tre kilometer ny vei. Grunneierne får totalt 57 millioner kroner i erstatning. Blant tomtene som er kjøpt opp er området hvor denne brua bygges. Foto: Statens vegvesen

Halvparten dekkes av bompenger:

Punger ut 6,5 milliarder for tomtekjøp til norske veier

De siste fem årene har Statens vegvesen brukt ca. 6,5 milliarder kroner til tomtekjøp for å bygge vei. Nesten halvparten dekkes av bilistene – gjennom bompenger.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i november ble det avsagt såkalt «rettslig skjønn» i striden mellom 18 grunneiere og Statens vegvesen etter tomtekjøp til veiutbygging på Jæren.

Grunneierne får etter rettens vurdering til sammen 57 millioner kroner i erstatninger fordi de mister eiendom til utbygging av det som på sikt skal bli en ringvei rundt Sandnes sentrum.

Les også: Tilfeldigheter avgjør bompengebelastningen

Tomtekjøpene på Jæren er på langt nær de eneste Statens vegvesen gjør på grunn av veibygging.

Tall Motor har fått fra vegvesenet viser at man de siste fem årene har betalt ut 5,2 milliarder kroner i rene erstatninger til grunneierne.

I tillegg har vegvesenet i samme periode brukt nesten en halv milliard kroner på saksomkostninger og advokatutgifter.

Drøyt 200 mennesker jobber med tomtekjøp i Statens vegvesen. Over fem år koster det anslagsvis 800 millioner kroner å ha disse ansatt.

Til sammen er tomtekjøpkostnaden de siste fem årene oppe i 6,5 milliarder kroner.

Les også: River vestkant-villaer for 2,5 milliarder

Over tre milliarder

Opp mot halvparten av dette må bilistene dekke med bompenger. De aller fleste veiutbyggingene i Norge finansieres med bompenger.

Bompengeandelen varierer kraftig, fra 10-15 prosent til rundt 90 prosent. Men i gjennomsnitt er bompengeandelen på 50 prosent i 32 bompengeprosjekter som Motor har sett på.

Det betyr at bilistene over fem år må betale drøyt tre milliarder tomtekjøpkroner i bompenger. Det utgjør ca. 6-700 millioner kroner i året, og dermed ca. 6-7 prosent av den totale bompengebelastningen.

Bilistene betaler nå over 10 milliarder kroner i bompenger årlig.

Les også: I år brytes en magisk bompengegrense

57 millioner i erstatning

I den ferske avgjørelsen fra Jæren tingrett får 14 grunneiere tilkjent nærmere 57 millioner kroner i erstatning fordi de mister tomter og delvis bygninger på grunn av bygging av ny fylkesvei 505 fra Skjæveland til Foss-Eikeland i Sandnes.

Veistrekningen er knappe tre kilometer lang, og byggingen er for lengst i gang. Veien skal stå ferdig neste år.

De to grunneierne som får mest får henholdsvis 13 og 16 millioner kroner.

– Jeg er fornøyd med deler av avgjørelsen, sier advokat Endre Skjørestad i advokatfirmaet Haver, som representerte 17 av de 18 grunneierne.

– Men noen ganger er det prinsipielle spørsmålet i slike saker om arealet skal erstattes som landbruksareal eller som fremtidig næringsareal, som bruksareal eller som utbyggingsareal. Det er tilfellet også for fire av disse grunneierne, og her vurderer vi å kreve overskjønn i lagmannsretten.

Beregning: Motor har beregnet at ansatte på grunnervervsavdelingene til Statens vegvesen har en gjennomsnittslønn på 532 000 kroner i året. Deretter har vi brukt ansattkostnadskalkulatoren til nettstedet Smartepenger.no for å komme frem til at ett årsverk koster 798 000 kroner.