IKKE SOM PLANLAGT: Her er E6 i Gudbrandsdalen, like sør for Sjoa. Utbygging starter tidligst i 2023, sterkt forsinket, samtidig som inntektene svikter ved passeringene lenger sør. Foto: Geir Røed

Bommet helt på bompengene:

Milliardgjeld etter 15 år med bompenger

Så mange bilister dropper den nye motorveien i Gudbrandsdalen at veiprosjektet vil ha milliardgjeld når veien skulle vært nedbetalt. – Takstøkning vil bare gjøre vondt verre, sier samferdselsforsker Kjell Werner Johansen.

Publisert Sist oppdatert

En beregning utført av Statens vegvesen viser at det med dagens trafikk vil være en restgjeld på hele 1,3 milliarder kroner når motorveien egentlig skulle vært helt nedbetalt, i 2031.

Men politikerne i Oppland fylkeskommune vil hverken øke takstene med 20 prosent, forlenge innkrevingstiden til 20 år, eller kreve penger fra elbilene.

Les også: 25 prosent mindre trafikk

Fraråder takstøkninger

Samferdselsforsker Kjell Werner Johansen fraråder da også spesielt takstøkninger.

– Det kan føre til at enda mer trafikk går over til gamle E6, sier Johansen, som er assisterende direktør ved Transportøkonomisk Institutt.

Det koster 200 kroner å reise tur/retur på den 35 kilometer lange bompengefinansierte strekningen mellom Frya og Sjoa.

Også på gamle E6 er det bompengebetaling, men langt lavere takster.

– Kjører man gamleveien kan man kjøpe en baconpølse og cola og likevel ha penger til overs, sier Johansen, som ikke kommer på andre veiprosjekter de siste 30 årene hvor trafikken har sviktet så mye som på E6 i Gudbrandsdalen.

Les også: Her forsvinner bomstasjonene tidligere enn planlagt

Alternativene

Nå er det høyst usikkert hva som skjer. Men samferdselsforskeren har sine råd:

– Man kan enten skru opp takstene på gamle E6 og øke nedbetalingstiden i alle bomstasjonene. Men det spør hvor politisk gjennomførbart det er. Bompenger handler om nytte, at de som bruker den nye veien skal betale.

Johansen mener derfor at et annet alternativ er at staten dekker pengesprekken med statlige midler, og at man samtidig setter ned takstene slik at flere bruker veien – og samtidig forlenger innkrevingen.

– Tapt kampen

Gudbrandsdølene var svært stolte da det for noen år siden ble vedtatt å bygge motorvei gjennom Gudbrandsdalen – selv om trafikkmengden egentlig ikke tilsa motorveistandard. I fjor fikk veistrekningen også pris som en vakker vei.

Men nå fremstår de som tapere, også siden utbyggingen av de siste delstrekningene er sterkt forsinket.

Utbygging Ringebu-Frya og Sjoa-Otta kommer trolig ikke i gang før i 2023.

– Innlandspolitikerne har tapt kampen om statlig finansiering, konkluderer Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk Institutt.

Les også: Slik ble E6 i Gudbrandsdalen forsinket

Østerdalen eller gamle E6

Dersom du skal gjennom Gudbrandsdalen og ikke vil betale 200 kroner for å kjøre på en trafikksikker og møtefri veistrekning, kan du kjøre smale og litt utrygge Østerdalen hvor det foreløpig ikke er bompenger, eller på gamle E6 de 35 kilometerne.

Gamle E6 koster 54 kroner tur/retur i stedet for 200 kroner på motorveien.