MINDRE TRAFIKK: Korona-pandemien fører til opp mot 52 prosent lavere trafikk inn til og i storbyene. Foto: Tomm W. Christiansen

Korona kutter storbytrafikken:

Så mange færre kjører i storbyene nå

De fire største byene melder om langt færre biler på veiene under korona-stengningen enn normalt. – Vi har ikke opplevd noe slikt tidligere, sier Marius Maske, direktør i det regionale bompengeselskapet Vegamot.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Så mye synker trafikken i storbyene.

12. mars ble de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig innført i Norge.

Det synes også på biltrafikken gjennom bomstasjonene inn til de største byene. Nedgangen er på opp mot 52 prosent.

Motor har samlet tall for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Slik har trafikken vært de siste ukene:

Oslo:

Allerede dagen etter at korona-tiltakene ble innført, fredag 13. mars, ble trafikken i Oslo vesentlig redusert.

I perioden fra 13. mars og ut mars er det en nedgang i trafikken på 32 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Det er personbilene som det er langt færre av. Fjellinjen ser at tungtransporten er på de samme nivåene som før korona-pandemien startet. 

Bergen:

I bomstasjonene i Bergen sank trafikken med 38 prosent fra en normaluke i vinter til uke 12 og 13, de to første hele ukene etter at helsemyndighetene innførte de kraftige tiltakene sine 12. mars.

I en normaluke er det ca 255.000 passeringer daglig. Med stengte skoler var det ca. 158.000 passeringer daglig, opplyser bompengeselskapet Ferde til Motor.

Les også: Kjempebyks i bompengeutgifter 

I bomstasjonene for miljøpakken i Trondheim har det vært en nedgang i trafikken på ca. 35 prosent i uke 12, 13 og 14, de tre hele ukene så langt med et nedstengt Norge, sammenlignet med samme uker året før.

Nedgangen var på 38 prosent den første uken, uke 12, mens den var på 34 prosent i uke 13 og 32 prosent i forrige uke, uke 14.

Nedgangen i rushtiden er noe større enn ellers på døgnet.

På gjennomfartsveien E6 øst er nedgangen enda større, på ca. 52 prosent sammenlignet med samme uker i 2019, viser tall innhentet fra bompengeselskapet Vegamot.

Les også: – Har du penger kan du gjøre bilkupp

Stavanger/Nord Jæren:

I bomringene på Nord-Jæren, som blant annet inkluderer Stavanger og Sandnes, sank trafikken gjennom bomstasjonene med 43 prosent fra en normaluke i vinter til uke 12 og 13, de to første hele ukene med stengte skoler og med de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig.

I en normaluke er det ca. 255.000 passeringer. Da Norge ble stengt ned var det ca. 145.000 daglige passeringer, opplyser bompengeselskapet Ferde.

Les også: Krever Marcus for passeringer han ikke har gjort 

Usikkert

Foreløpig er det ikke klart hvor lenge tiltakene fra myndighetene vil vare, og hvor inngripende de blir. Men de kan få store konsekvenser for bompenge-Norge.

– For miljøpakken fører færre inntekter til at man må vurdere hvilke prosjekter som må prioriteres ned. På strekningsvise innkrevinger kan innkrevingstiden forlenges, opplyser administrerende direktør Marius Maske i Vegamot.

Usikkerheten for bompenge-Norge er nå stor.

– Det er vanskelig å si hvor stor nedgang vi kunne forvente. Vi har ikke opplevd en slik situasjon tidligere. Når svært få reiser kollektivt kunne man også forventet at flere kollektivreisende kjørte bil, sier Maske.