GAMMEL TAKST: Bompengetakstene forblir uendret inntil videre for elbiler som denne Tesla-modellen som her passerer en bomstasjon i Middelthuns gate i Oslo.

Fortsatt billig for elbiler i hovedstaden:

Oslo utsetter dobling av bomtakstene

Den varslede takstøkningen for elbiler i Oslo er utsatt på ubestemt tid. Dermed blir elbiltakstene fortsatt langt under takstene for fossile biler.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Kraftig takstøkning i Oslo-ringene utsettes.

– Trinn 3 er utsatt og vil ikke bli iverksatt 1. juni, bekrefter Kyrre Gran i Oslopakke-sekretariatet i Statens vegvesen.

Siden i fjor har elbiler med bompengebrikke betalt mellom fire og 10 kroner i bomringene i Oslo, avhengig av tidspunkt på døgnet og hvilken bomring. Uten brikke er takstene 20 prosent høyere.

Hybridbiler, bensin- og dieselbiler betaler tre-fire ganger og opp til fem ganger mer.

Les også: Solgte bil for 6000 kr, fikk bomregning på 14 000 kr

Dobling utenom rush

Fra 1. mars i år skulle imidlertid takstene for elbiler skrus kraftig opp, slik at takstene for elektriske personbiler dobles utenom rushtidene, og øker med 50 prosent i rushtidene.

Men takstøkningen ble først utsatt til 1. juni. Nå er takstøkningen ytterligere utsatt – på ubestemt tid.

– Det er foreløpig uavklart når trinn tre blir innført, sier Gran.

Les også: Slik skal Hareide hindre bompengesjokk

Årsaken til utsettelsen er at forhandlingene mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten ikke er sluttført, og at politikerne også må vedta den kraftige takstøkningen.

Dessuten kreves det minst fire ukers varslingstid til bilistene fra vedtakene er gjort før takstøkningen kan settes i verk.

Utsettelsen er godt nytt for alle elbileiere, bortsett fra for de som har elektriske varebiler. De betaler i dag samme takst som andre elbiler, men etter planen skal de få betalingsfritak og kjøre gratis med den kommende endringen.

På den måten ønsker myndighetene å få mer varetransport over på elektriske kjøretøy.