SNART BOM: 53 nye bommer kommer nå i Oslo, en av dem blir her i Kjelsåsveien nær Sinsenkrysset. Foto: Peter Raaum

Hektisk byggevirksomhet i hovedstaden:

Nå bygges 53 nye bomstasjoner i Oslo

Vegvesenet er nå i full gang med bygging av nye bomstasjoner i Oslo. Fra 1. mars blir det pengeinnkreving på 53 nye steder.

Publisert Sist oppdatert

I juni begynte anleggsarbeidene så smått, og byggearbeidene har pågått gjennom sommeren.

På en oppdatert liste Motor har fått fra Vegdirektoratet står det at byggearbeidene nå er i gang på 24 av adressene, de fleste på østkanten av Oslo og på kommunegrensen mot Romerike og Follo.

På de resterende 29 er man foreløpig ikke i gang.

I tillegg skal de fleste av de 31 eksisterende bomstasjonene bygges om til toveis innkreving, som innebærer at man betaler når man kjører gjennom i begge retninger.

Les også: Bompengene i Oslo brukes ikke på nye veier

– I rute

Samferdselsmyndighetene har svært dårlig tid med å bygge alle de nye bomstasjonene, eller bomsnittene som det heter på fagspråket. Veidirektør Terje Moe Gustavsen har i et brev vedgått at arbeidet er «krevende» og at tidsplanen er «stram».

I Stavanger har man brukt hele fire år på en mindre utbygging. Tidspresset i Oslo har blant annet ført til at arbeider er igangsatt før politiske vedtak ble fattet.

– Så langt er byggeprosjektet i rute, skrev Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3 i en epost til Motor tidligere i sommer, da vi stilte spørsmål ved om man rekker å bli ferdig.

Les også: Nå fyker bilavgiftene i været

Bygges og testes

Til sammen blir det 84 nye bomstasjoner i Oslo fra 1. mars 2019. Det blir tre bompengeringer rundt byen: Én ved kommunegrensen både mot Bærum, Romerike og Follo, den «vanlige» bomringen man har hatt i 30 år, samt en indre bomring som grovt sett følger ring 2.

I tillegg blir det egne «bompengearmer» et par steder fra sentrum og utover.

Når de 53 nye bomstasjonene er bygd og flesteparten av de 31 eksisterende er bygd om, skal de testes, slik at det ikke blir feil i innkrevingen. Likevel har Statens vegvesen for lengst erkjent at de ikke klarer å løse alle problemer. Det får den (hyggelige) konsekvensen at bilistene i en periode slipper litt billigere unna.

Les også: Her er bompengeselskapenes rabatter