FÆRRE BETALER: En økende andel elbiler på Ring 3 og de andre veiene i Oslo gjør at inntektene blir mindre enn budsjettert – selv om antallet bommer mer enn dobles. Foto: Espen Røst

Neste uke åpner Oslo-bommene:

Så mye faller bompengeinntektene

Bompengeinntektene stuper i Oslo. Om få år er de årlige inntektene nede på dagens nivå, selv om antallet bomstasjoner økes dramatisk.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag offentliggjorde Statens Vegvesen prognosene for bompengeinntektene i hovedstaden for de kommende fire årene.

Med 83 bomstasjoner fra 1. juni hadde vegvesenet opprinnelig budsjettert med 4,5 milliarder kroner i årlige bompengeinntekter.

Men det blir mye mindre.

Motor har fortalt at på grunn av stadig flere elbiler er inntektene for 2019 allerede nedjustert med nesten en halv milliard kroner – til fire milliarder kroner.

Så mye faller det

I årene 2020-2023 fortsetter fallet, viser vegvesenets prognoser:

2020: 4 mrd. kr. i bompengeinntekter.

2021: 3,9 mrd. kr. i bompengeinntekter.

2022: 3,7 mrd. kr. i bompengeinntekter.

2023: 3,5 mrd. kr. i bompengeinntekter.

Les også: Så mange har ikke bompengebrikke i Oslo

3,3 milliarder

I 2023 vil bompengeinntektene være like høye – eller lave – som i 2018, hvor det var bare 29 bomstasjoner. I 2018 kom det inn 3,5 milliarder kroner i bompenger.

Hovedårsaken til inntektsnedgangen er den kraftige økningen i antallet elbiler.

For de fem årene fra 2019-2023 skulle bomstasjonene i Oslo etter planen dra inn 22,4 milliarder kroner. Nå budsjetteres det med bare 19,1 milliarder kroner. Det er en inntektssvikt på 3,3 milliarder kroner, enda mer enn det flere medier meldte forrige uke.

ORIENTERTE: Terje Rognlien (med mikrofonen) orienterte om den forventede inntektsnedgangen i bomstasjonene i Oslo tirsdag. Foto: Geir Røed

– Kommer ikke i mål

Konsekvensene av inntektsbortfallet blir mindre penger til alle samferdselsprosjektene som bomstasjonene finansierer. Dette gjelder ikke minst alle de store kollektivprosjektene, som utbygging av nye T-banelinjer.

– Med dette kommer vi ikke i mål. Enten må vi skalere ned prosjektene eller kutte ut noen, sier sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 i Statens vegvesen.

Les også: Dette brukes bompengene på i Oslo

Skulle økt takstene

Egentlig skulle takstene vært økt når inntektene svikter.

– Det er forutsatt økning i takstene ved inntektsfall. Det er forutsatt at bompengeinntektene skal være på 4,5 milliarder kroner årlig, sier Rognlien.

Men mandag satte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ned foten for takstøkninger ved både inntektssvikt og kostnadsøkninger.

– Jeg forventer en bedre styring av prosjektene, sa Dale.

Meldingen fra Dale kom overraskende på bompengebyråkratene i Oslo.

– Dilemmaet er at prosjektene skal nå politiske mål. Da må også de politiske målene revideres, sier Rognlien.

Les også: Frps bompengeutspill møter motstand