OPPGITT: – Realiteten er at det dessverre nesten alltid kommer sprekker i store prosjekter når de skal detaljplanlegges, sier fungerende kommunikasjonssjef Nils Sødal i NAF.

NAF om kostnadssprekk i Oslopakke 3:

– Få mer nøyaktige beregninger

NAF krever mer nøyaktige beregninger for samferdselsprosjekter. – Dessverre sprekker nesten alltid store prosjekter når de skal detaljplanlegges, sukker NAF.

Publisert Sist oppdatert

Eksterne granskere frykter kostnadssprekk på 37 milliarder kroner for Oslopakke 3.

Den store samferdselssatsingen med blant annet tre nye T-banelinjer i hovedstaden hadde et kostnadsanslag på 142 milliarder kroner.

Eksterne granskere fra Transportøkonomisk institutt og Dovre Group frykter at de enorme samferdselsprosjektene blir mye dyrere. De anslår 179 milliarder kroner.

Det er 37 milliarder kroner mer enn opprinnelig beregnet.

Les også: Disse bilene lanseres nå fremover

– Sprekker alltid

NAF er ikke sjokkert. Men oppgitt.

– 37 milliarder kroner er mye penger. Men dette er dessverre ikke helt uvanlig. Realiteten er at det dessverre nesten alltid kommer sprekker i store prosjekter når de skal detaljplanlegges, sier fungerende kommunikasjonssjef Nils Sødal i NAF.

NAF ber nå samferdselsmyndighetene om å bli flinkere til å anslå riktig.

– Enten må man få beregningsmetoder som på et tidlig stadium er mer nøyaktige, eller så må man vente med å fordele kostnadene mellom stat, kommune, fylke og bilister til et senere tidspunkt, sier Sødal.

Les også: Her blir det bompenger i 51 år (!)

– Minst halvparten

Oslopakke 3 inneholder de svært store samferdselsprosjektene som skal realiseres i og rundt hovedstaden de kommende 20 årene. Bilistene skal betale mye av utbyggingen gjennom stadig økte bompengesatser, og mesteparten av pengene går til kollektivtrafikken. Bare en liten andel skal brukes på nye og bedre veier.

NAF mener man ikke kan forvente at bilistene også skal betale de enorme kostnadssprekkene.

– Det bør være åpenbart for politikerne at bilistene ikke kan bære denne kostnaden på toppen av alle milliardene de allerede er satt til å betale. Regjeringen må betale for minst halvparten av de reelle utbyggingskostnadene, sier Nils Sødal.

Men NAF er ikke sikker på at de blir hørt.

– Det vi frykter er at regjeringen lurer seg unna å dekke opp for kostnadssprekken. Dette kan de gjøre ved at de i byvekstavtalen, som det nå forhandles om, kun forplikter seg til hva utbyggingene er beregnet til å koste på et tidlig planstadium. Det må ikke Oslo-politikerne akseptere.