NYE BOMMER: De 84 bommene som snart venter bilistene i hovedstaden dekker ikke noe av regningen for Oslos to største veiprosjekter, E18 vestover og E6 fra Klemetsrud. Foto: Peter Raaum

Oslo har fått 83 bomstasjoner, men…

Bomsjokket dekker ikke Oslos to største veiprosjekter

Oslo har fått 54 nye bomstasjoner, tilsammen 83 i og rundt hovedstaden. Men inntektene fra disse dekker ikke Oslos to store veiprosjekter de neste årene, på E18 og E6. For de kommer i tillegg med egne bommer – hvor bilistene skal betale hele 32 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Når E18 fra Lysaker og vestover bygges ut, kommer det mange nye bomstasjoner i Bærum og Asker.

Oslopakke 3 finansierer bare i svært liten grad denne utbyggingen.

Det meste av pengene skal hankes inn gjennom egne bomstasjoner på E18 og sideveiene.

Det samme gjelder for prosjektet på den andre siden av hovedstaden, det såkalte E6 Oslo Øst – som tidligere het Manglerudprosjektet. Prosjektet går ut på å bygge og utvide 15 kilometer på E6 fra Klemetsrud sør i Oslo til Alna.

Les også: Nye bommer skal ta inn 100 milliarder

37 milliarder

Det er mye frem og tilbake på oppstartstidspunkt og fullføring av E18 Lysaker-Drengsrud.

Det eneste som det ikke ser ut til å være usikkerhet om er finansieringen.

Hele prosjektet er beregnet å koste 37 milliarder kroner.

Bare 2,1 milliarder kroner kommer fra Oslopakke 3, mens man planlegger at 24,7 milliarder kroner skal finansieres med bompenger som kommer i tillegg til pengene man betaler i bomringene rundt Oslo. Staten skal etter planen bidra med 10,35 milliarder kroner.

Det innebærer at bilistene skal betale tre fjerdedeler av regningen.

For østprosjektet er prisanslaget på 13 milliarder kroner, hvor noe over halvparten skal inn gjennom nye bommer.

Les også: Bompengesjokk for elbil-eiere

Enorm sum

Bompenger både til E18 Oslo vest og E6 Oslo øst kommer altså i tillegg til betalingen i bomringene og de tilsammen 83 bommene  som er i virke fra 1. juni.

Totalt er det beregnet 32 milliarder i ekstra bompenger til de to prosjektene: 25 milliarder til E18 Oslo vest og syv milliarder til E6 Oslo øst.

Nesten 25 milliarder kroner i bompenger til E18 Lysaker-Drengsrud er en enorm sum, og mye mer enn alle andre bompengeprosjekter som er like lange i antall kilometer.

Årsaken er enorme utgifter ved å bygge i det som er blant Norges tettest befolkede områder. Bare på tomtekjøp bruker vegvesenet 2,5 milliarder kroner.

12 bomstasjoner

Vegvesenet planlegger hele 12 bomstasjoner på og langs E6 på strekningen Lysaker-Drengsrud i Asker.

De fleste bomstasjonene er på hovedveiene eller på av- eller påkjøringsveiene.

Men flere bommer er foreslått plassert på sideveier for å hindre at bilistene kjører småveiene. 

Les også: Uviss skjebne for E18 Oslo vest