VELKOMMEN TIL (SKILT)JUNGELEN: Vegvesenet dropper nå disse skiltene med informasjon om takster for passering. Foto: Espen Røst

Har ikke plass til å informere om bompengene:

Vegvesenet dropper takstskilt ved bomstasjonene

Nå blir det så mange bomstasjoner i Norge at vegvesenet mener det ikke er plass til å informere om takstene. Ved alle de nye bomstasjonene i Oslo og Stavanger-regionen blir det ingen skilt med prisinformasjon.

Publisert Sist oppdatert

Også i andre byer og ved alle bomstasjonene langs landeveiene kan det bli slutt på de velkjente blå informasjonsskiltene om takstene for å passere.

Det er i et internt notat den oppsiktsvekkende avgjørelsen blir omtalt.

I en prøveperiode skal det ikke settes opp takstskilt ved de mer enn 50 nye bomstasjonene i Oslo og ved de 16 nye bomstasjonene i Stavanger-regionen, etter en avgjørelse gjort av fungerende vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Les også: Så mye vil det koste i bomringen i Oslo og slik blir den nye bompengeringen i Stavanger

– I bystrøk med et komplisert trafikkbilde er det vanskelig å få plass til skiltene. Det er gjerne smale fortauer og bygninger tett innpå veiene, forklarer Geir Kjønigsen, seksjonssjef for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

Kun ved de nåværende bomstasjonene i de to byene blir det takstinformasjon på skilt.

Les også: Ber bilistene punge ut 280 milliarder

– Skilt ikke et krav

I det interne notatet fremgår det at det er uenighet innad hos vegmyndighetene.

– Derfor setter vi nå i gang en utredning for hvordan takstinformasjon i fremtiden skal gis både ved bomstasjonene i byene og langs landeveiene, sier Kjønigsen.

– Ser samferdselsmyndighetene det paradoksale i at det nå blir så mange bomstasjoner at det ikke er plass til skilt med takstene?

– Vi er veldig opptatt av å informere om hva varen, i dette tilfelle passering av bomstasjonene, koster. Spørsmålet er hvordan det skal informeres. Vi kan ikke se at det i dag er et krav om å informere om takstene på skilt ved bomstasjonene.

Les også: Her åpner bom-motstanderen enda en bompengevei

Informasjon på nettet

De velkjente blå takstskiltene følger malene for skilting. Teksten skal være stor nok til at bilistene enkelt skal kunne lese informasjonen.

– Men med differensierte takster blant annet for rushtid, motortype og drivstofftype blir det svært mye informasjon som må stå på skiltene. Derfor ser vi nå på alternativer både i tettbygde strøk og ved bomstasjoner langs landeveiene. På høyhastighetsveier må teksten være stor for at bilistene skal kunne lese informasjonen, og med enda mer tekst kan det by på utfordringer, sier Geir Kjønigsen, seksjonssjef for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

– Hva er alternativene til skilt?

– Det mest aktuelle er nettsider.

Les også: Vi har testet veikroer Norge rundt, se alle testene!

– Krevende for bilistene

NAF er bekymret for at det med alle de differensierte takstene blir så mye informasjon på takstskiltene at det kan gå utover trafikksikkerheten. Derfor støtter de prøveprosjektet om at det ikke skal skiltes ved de nye bomstasjonene i Oslo og i Stavanger-regionen.

– Men uten takstskilt blir det veldig krevende for bilistene å orientere seg om takstene, og vi krever at samferdselsmyndighetene setter i verk ekstra tiltak for å informere om takstene, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

– Hvilke tiltak foreslår dere?

– Alle bilistene må få skriftlig informasjon i et brev. Dessuten bør man vurdere andre tiltak, som for eksempel en app hvor man enkelt får vite hvor mye det koster å kjøre en konkret strekning på et konkret tidspunkt, mener Sagedal.

VIL HA BREV: Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF

Hun minner om at det er viktig at bilistene får vite hvor mye det koster å kjøre til forskjellige tidspunkt og med forskjellige kjøretøy, slik at de tar bevisste valg både miljømessig og økonomisk.

– Det må ikke være slik at man først ser hvor mye det koster dersom man åpner vedlegget til fakturaen i nettbanken, sier Sagedal.

Les også: Her er fire gode elbiler med ekstra lang rekkevidde