VILLET POLITIKK: Bompengeinntektene i Oslo og Akershus blir 400 millioner lavere enn forventet i 2019. – Vi forventer at de ikke velter regningen over på bilistene, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF. Foto: NAF

Nytt takstsystem i Oslo-bommene:

Helbom for Oslos bom-inntekter

Fjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet. – Dette er resultatet av en villet politikk. Vi forventer at de ikke velter regningen over på bilistene, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Bompengeinntektene i Oslo og Akershus kan bli betydelig lavere i år enn beregnet. Det kan få følger for kollektivsatsing og veiutbygging. I handlingsprogrammet til Oslopakke 3 , som er en plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, er målet å få inn 3,6 milliarder kroner i bompenger i år.

Nå kan det ligge an til at inntektene blir betydelig lavere enn ventet, skriver NRK.

– Slik det ser ut nå så blir bompengebidraget nærmere 400 millioner lavere, sier finansdirektør og fungerende administrerende direktør Magne Liestøl Larsen i bompengeselskapet Fjellinjen, som er eid av Oslo og Akershus.

Les også: Nye takster gjør det billigere for bensin- og dieselbiler

Samme trafikk

Tall fra Fjellinjen viser at det er like mye trafikk i år som i fjor. 

Grunnen til at inntektene har falt er at antallet fritakspasseringer har økt kraftig etter innføringen av nye bomstasjoner og takster 1. juni.

Tidligere utgjorde fritakspasseringene rundt 4 prosent, mens de nå utgjør 40 prosent.

Fornebubanen, sentrumstunnel for T-bane, ombygging av Majorstuen stasjon, modernisering av trikkenettet, E16-utbygging og kollektivløsninger i Nedre Romerike er noe av det som skal finansieres av bompengeinntekter.

Les også: Tilfeldigheter avgjør bompengebelastningen

«Krevende»

Avtroppende fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), som har sittet i styringsgruppen for Oslopakke 3, mener det er krevende når det mangler såpass mye penger.

– Jeg tror vi er nødt til å se på porteføljen og se på hva vi kan gjøre med de prosjektene vi ønsker å sette i gang, når vi skal sette i gang dem, og om de skal settes i gang slik det er forutsatt tidligere eller om man skal justere seg ned, sier Solli.

(©NTB)