(MOTOR)VEIS ENDE: Her stopper motorvei-delen av E6 i Gudbrandsdalen, med betongblokker over veien nær avkjøringen ved Sjoa. Foto: Geir Røed
(MOTOR)VEIS ENDE: Her stopper motorvei-delen av E6 i Gudbrandsdalen, med betongblokker over veien nær avkjøringen ved Sjoa. Foto: Geir Røed

Staten ba staten og staten tenke en gang til:

Statlig duell antyder milliard-kutt

Kostnadene ved å bygge ferdig E6 gjennom Gudbrandsdalen kan reduseres med 30 prosent, mener Statens Vegvesen og Nye Veier.

Publisert Sist oppdatert

Det er bare noen få uker siden Samferdselsdepartementet ba de to statlige selskapene se hvordan strekningen Ringebu–Otta kan bygges billigere enn anslaget på 4,3 milliarder kroner.

Strekningen har ridd norske samferdselsmyndigheter som en mare i over 40 år.

I 1973 vedtok Vegdirektoratet for første gang at det skulle bygges motorvei på denne hovedfartsåren, men ved avkjøringen ved Sjoa støter nordgående bilister fortsatt på digre betongblokker – der det egentlig skulle være motorvei.

Les også: Frykter denne strekningen blir 60 år forsinket

- Dette er interessante tall og vi vil jobbe videre med disse innspillene framover. Både når det gjelder dette konkrete prosjektet, men også med tanke på hvordan man kan få til mer kostnadseffektive utbyggingsprosjekt i samferdselssektoren generelt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Både Nye Veier og Statens Vegvesen kommer med innspill som bringer kostnadene ned vel 30 prosent, til omlag tre milliarder kroner.

For begge selskapene er forenklede traséalternativ og en tidligere involvering av en totalentrepenør stikkord for hvordan de har kunnet identifisere så omfattende kostnadsreduksjoner.

Les også: Bypakkene gir bilistene en heftig bompengeregning

Det er uvisst om hasteoppdraget til de to statlige selskapet har vært en test på hvordan E6-strekningen kan bygges billigere og raskere, eller om det først og fremst er en øvelse for å se hvordan norsk veibygging bør organiseres.

På bakgrunn av innspillene han nå har mottatt, varsler imidlertid Solvik-Olsen (Frp) at det kan bli endringer for hvordan Statens Vegvesen bygger vei.

– Nå vil vi se på mulighetene for å endre Statens Vegvesens rammebetingelser slik at de får større frihet i valg av gjennomføringsmodell, basert på erfaringene vi nå har gjort oss med Nye Veier AS, sier han.