FØRSTE-MOTSTANDER: «Det er første gang det er en bompengemotstander som er samferdselsminister», skriver statsråd Ketil Solvik-Olsen i dette debattinnlegget. Bildet er tatt under nedmontering av et bomanlegg i Nybakk. Foto: Espen Røst

Debatt: Ketil Solvik-Olsen

Fortsatt kamp mot bompenger

I regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) kommer det en kraftig satsing på vei. Som FrPer er jeg spesielt glad over at hele veksten kommer fra økte statlig bevilgninger. Det står i kontrast til tidligere transportplaner, hvor økte bompenger har vært en langt viktigere finansieringskilde.

Publisert Sist oppdatert

La meg også minne om at statens inntekter fra bilavgifter har blitt redusert under dagens regjering. Dermed får bilistene nå langt mer vei for pengene enn tidligere. Det er jo første gang det er en bompengemotstander som er samferdselsminister. Vi har fått gjennomslag for å fjerne bomstasjoner på 8 veiprosjekt, og vi har kuttet takstene flere steder. Senest ved fremleggelsen av Rogfast fikk vi doblet det statlige bidrag, slik at bompengene blir lavere. Den rødgrønne konstellasjonen er imot.

Men FrP taper også bomkamper i Stortinget, selv om vi er i regjering. Stortingsflertallet har valgt å stoppe flere av regjeringens foreslått bomkutt. Det må bilistene ha i tankene når de stemmer til høsten.

Les også: Slik blir bilistenes bompengeregning

Bompengeandelen er redusert fra rundt 40 % da regjeringen tiltrådde, til rundt 30% nå. Det viser en riktig retning. Av rammen til veiinvesteringer i ny NTP, utgjør bompenger 29 prosent. Dette er en reduksjon på 6 prosentpoeng sammenlignet med inneværende NTP. Ja, faktisk er hele veksten i vår NTP et resultat av økte bevilgninger over statsbudsjettet, ikke økte bompenger.

Bladet Motor har dog forsøkt skape inntrykk av at bompengenivået er høyere enn omtalt i Nasjonal Transportplan. Det er en enkel forklaring – Motor har regnet sammen prosjekter fra en 25 års periode. Altså mer enn dobbelt så lang periode som Nasjonal transportplan. I Motors liste er både prosjekt som ble vedtatt og påbegynt lenge før dagens regjering tiltrådde, og prosjekt som kommer lenge etter 2029. Når Motor utvider tidsperioden til å inkludere både historiske og fremtidige transportplaner, så blir tallet selvsagt høyere enn vi har lagt til grunn i transportplanen. Men det er et varsko til mange politikere om å være bevisst hva de holder på med. I en rekke rødgrønne byer er AP, SP, SV og MDG svært ivrige etter å innføre egne lokale bompengeringer, øke takstene i eksisterende bomringer og innføre nye bilrelaterte avgifter. De ser rett og slett på bilistene som en melkeku og et problem, og har liten respekt for privatøkonomien til folk flest.

Les også: Bompengesjokk i stor-Oslo