FORTSATT BOM: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i intervju med NRK i forbindelse med stengningen av bomanlegget på E16 ved Nybakk i slutten av mars. Foto: Espen Røst

Motor har kartlagt bomprosjektene

Den EGENTLIGE regningen: 280 milliarder

Her er tallet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ikke vil at du skal se: Regningen for norske bilister ved landets bomstasjoner vil bli på over 280 milliarder kroner for veiprosjektene som nå er under bygging, vedtatt eller planlagt av myndighetene.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag fremla regjeringen Nasjonal Transportplan 2018-29, der en uendret bompengebelastning var et av statsrådens viktigste budskap. 131 av de 1064 milliardene i NTP skal dekkes inn via bompenger i denne 12-årsperioden.

Men realiteten ved bomstasjonene blir en helt annen.

Den samlede bompengeregningen for bilistene blir på over 280 milliarder for prosjektene som nå er under bygging, som er vedtatt på Stortinget eller som er planlagt av regjeringen eller lokale myndigheter.

Vinn en DAB+adapter: Følg Motor på Facebook

Statsråden har ikke regningen for fylkesveiene i sin melding, og heller ikke totalprisen for de mange, store bypakkene er inne i NTP – rett og slett fordi disse ikke er omfattet av NTP, som handler om riks- og europaveier.

En gjennomgang Motor har gjort av et 50-talls kommende prosjekter viser at norske bilister hver må betale 112.000 kroner ved de bomstasjonene som nå spretter opp.

Slik svarer Ketil Solvik-Olsen: «Et varsko»

I tillegg kommer det ytterligere bypakker som ikke er med i Motors oversikt.

Hvor mange og store disse pakkene blir er ikke klart, men det er sannsynlig at flere titalls milliarder her må dekkes inn gjennom bompenger. To av de største, vedtatte bypakkene – Oslopakke 3 og Nord-Jæren – har en bomregning på til sammen 99 milliarder kroner.

Her er bom-Norge – region for region

På toppen av det hele skal bilistene svare for 33 milliarder kroner som gjenstår å betale på eksisterende bompengeanlegg.

– Motors kartlegging viser at politikerne er blitt bompengeblinde. Bompengeprosjekter blir vedtatt i Stortinget på autopilot. De kan umulig ha den oversikten de bør ha, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

– Politikerne bør få kaffen i halsen av dette. Det er jeg ganske sikker på at våre medlemmer gjør. Folk føler avmakt fordi man ikke har noe valg dersom man vil ha trafikksikker vei. Det Motor presenterer her bør føre til en bred debatt om vanen vi har lagt oss til i Norge. Vi mangler en overordnet debatt på hvordan infrastruktur skal finansieres, fortsetter han.

Les også: Her kommer bomprosjektene år for år

Det statlige selskapet Nye Veier skal bygge veianlegg for nærmere 150 milliarder kroner i årene som kommer, og bilistene vil måtte ta rundt 35 prosent av denne regningen gjennom bompenger.

Bompengene i Nye Veiers prosjekter vil utgjøre anslagsvis 42 milliarder kroner, på prosjekter som Nye Veier nå holder på å starte bygging av. Den første delstrekningen med bomstasjoner åpner allerede om et par års tid. Nye Veier skal planlegge, bygge og drifte viktige hovedveier som E6, E18 og E39.

Motor har gått gjennom bypakkene for Oslo (Oslopakke 3), Stavanger-regionen (Bypakke Nord-Jæren), Fredrikstad og Sarpsborg (Bypakke Nedre Glomma), Kristiansand, Nordhordalandspakken og bypakken for Tønsberg-regionen. I disse skal bilistene etter planen betale 109 milliarder kroner i bompenger, men bare 10 av disse milliardene tatt inn i NTP.

Les også: Dette er NTP

Ifølge tall Motor har innhentet fra Vegdirektoratet er det nå 225 bomstasjoner i Norge, i tillegg til bompengeinnkreving på ni ferjestrekninger, hvor det er påslag på feriebilletten til fremtidig finansiering av bru eller tunnel.

De siste årene har norske bilister betalt nærmere 10 milliarder kroner i året i bompenger.

Hvor mye som gjenstår å betale i de eksisterende bompengeanleggene er vanskelig å fastslå, ifølge Vegdirektoratet.

Årsaken er at det i noen anlegg er forhåndsinnkreving, mens det i andre anlegg er såkalt parallellinnkreving.

Men i de bompengeanleggene hvor det er etterskuddsvis innkreving av bompenger, sto det 1. januar 2016 igjen 33 milliarder kroner å betale.