GIR ANSLAG: Bompengeandelen for 2019 steg 48 prosent fra den var et «anslag» i fjorårets statsbudsjett til en såkalt prognose i årets statsbudsjett. Men samferdselsminister Jon Georg Dale mener fortsatt at bompengene skal ned. Foto: Peter Raaum

Lover reduksjon i regjeringsplattformen, men…:

Bompengeandelen økte 48 prosent i årets budsjett

Bompengeandelen bilistene betaler for nye veier er i ferd med å eksplodere. «12,8 prosent i 2019», var regjeringens anslag i fjorårets statsbudsjett. Nå viser prognosen at tallet er 19,0 prosent – og trenden er stigende.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: «Mer vei for pengene» og en redusert bompengeandel for bilistene har vært en kampsak for regjeringen. Men tallene i årets forslag til statsbudsjett tyder på at andelen stiger.

Da regjeringen la fram 2019-budsjettet i oktober i fjor skrev samferdselsminister Jon Georg Dale i en Facebook-post at «bevilgninger til vegformål går opp og bompengedelen går ned».

– Faktisk har vi redusert bompenger som del av bevilgninger til vegformål fra 26 prosent under den forrige regjeringen til 19 prosent under Solberg-regjeringen. Det vil vi fortsette med, sa Dale i forbindelse med budsjettfremleggelsen.

I budsjettkalkylene opererte regjeringen med en 2018-prognose på 18,8 prosent og et anslag for bompengeandelen i 2019 på 12,7 prosent.

Begge tallene var skivebom.

Av høstens budsjettdokumenter fremkommer det at den reelle andelen i 2018 var på 21,0 prosent, prognosen for 2019 er 19,0 prosent, mens anslaget for 2020 er på 20,7 prosent.

Samferdselsdepartementet forklarer økningen med økt tempo på Nye Veiers prosjekter, i tillegg til at Stortinget har vedtatt nye prosjekter med bompengefinansiering.

– Økningen skyldes i hovedsak at investeringsnivået for Nye Veier AS øker på grunn av forsert fremdrift i flere av selskapets prosjekter, som dekkes inn av bompenger. Økningen skyldes videre rekvirering av bompenger fra prosjekter som ble fremmet i egne proposisjoner for Stortinget etter at Prop. 1 S (2018–2019) ble lagt frem. Prosjekter blir en del av prognosene først etter at Stortinget har behandlet proposisjoner om bompengeinnkreving, opplyser Samferdselsdepartementet.

 

Les også: «Vi må erkjenne at det har gått for langt»

FRA ANSLAG TIL PROGNOSE: Faksimiler av samferdselsbudsjettene for 2018-19 (t.v.) og 2019-20 som viser at bompengeandelen i 2019 fyker i været.

Ikke utfyllende

Den såkalte bompengeandelen beregnes i budsjettdokumentet ved å se på bompengene på riksveier som andel av de samlede statlige bevilgningene til veiformål.

Andelen var mellom 26,0 og 26,6 prosent i både 2012, 2013 og 2014, før den ble kraftig redusert til 22,0 prosent i 2015 og 19,3 i 2016 – to år da de samlede vei-investeringene økte kraftig.

Men beregningsmetoden gir ikke noe utfyllende bilde av den reelle bompengeandelen som bilistene betaler for nye veier.

For det første inkluderer den ikke verken fylkesveier eller bypakker. Motors gjennomgang av bypakkene viser en bompengeandel på nær 50 prosent, mens bare rundt en fjerdedel går til veiformål.

Og for porteføljen til utbyggingsselskapet Nye Veier er bompengeandelen godt over 40 prosent i gjennomsnitt.

Les også: «Alle ser at systemet med bompenger ikke er bærekraftig»

Vil ha regnskap

NAF mener problemstillingen er mer kompleks enn debatten om selve andelen.

– Bompengene har økt kraftig de senere årene. For folk som opplever dette som en ekstra økonomisk belastning i hverdagen betyr det lite at bompenger som andel av det som brukes til veiformål reduseres, så lenge deres hverdag er en høyere regning som må betales, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Hun mener det er behov for å større åpenhet om hva vi faktisk betaler i bompenger – og hva pengene går til.

– At debatten om bompenger er krevende for politikerne er lett å forstå. NAF mener likevel politikerne vil stå seg bedre på å vise åpenhet om konsekvensen av de vedtakene de gjør. Derfor har vi i lenge etterlyst et bompengeregnskap, som viser hva bilistene er beregnet å skulle betale i årene fremover. Dessverre var dette noe regjeringen valgte å ikke levere på da de la frem statsbudsjettet for neste år. 

Les også: Helbom for Oslos bompenge-inntekter

PÅ BEFARING: Samferdselsminister Jon Georg Dale i samtale med Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (t.h.) og varaordfører Siw Wikan under befaring på nye E16 ved Skaret tidligere i høst.

Ned, ikke bort

Samferdselsminister Jon Georg Dale har reist Norge rundt i høst på befaring av vei- og samferdselsprosjekter. I oktober var han med Statens vegvesen på nye E16 Bjørum-Skaret i Akershus og Buskerud – ett av sju prosjekter som regjeringen i sitt bompengeforlik sier «vil være prioritert for reduksjon av bompenger».

Stortingsflertallet vedtok våren 2017 en bompengeandel i prosjektet på 47 prosent, av en total kostnadsramme på 4,5 milliarder kroner.

Nå skal bomregningen kanskje reduseres.

– Omfanget på reduksjonen kommer først når vi vet hva kostnadene virkelig blir, sier Dale til Motor.

– Men hva er ambisjonen for andelen?

– Det er for tidlig å si, men hvis kostnadene går ned vil det gå i fordel til bilistene.

– Men du snakker ned med bompengene, og ikke bort med bompengene?

– Jeg snakker ned, ja.

– Og du snakker litt ned?

– Haha, nei, jeg sier at jeg tar stilling til det når prosjektets kostnadsramme er klar, sier Dale.