NY VEI? Uvissheten råder fortsatt om det faktisk blir ny utbygging av E18-strekningen mellom Lysaker og Strand vest for Oslo.

NRK melder om et «siste E18-utspill»:

Tygger på fire år gammelt E18-kompromiss

Partene i striden om Oslopakke 3-avtale vurderer nå et siste utkast om E18 gjennom Bærum – som i følge NRK har store likhetstrekk med et kompromiss partene ble enige om i 2016.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Vestkorridoren på E18 er Oslo-regionens største veiprosjekt de kommende året. Veistrekningen inngår som en viktig del av Oslopakke 3.

Etter mange ukers drakamp kom Oslopakke 3-sekretariatet med en ny skisse til løsning tirsdag, melder NRK.  

Partene skal vurdere forslaget fram til fredag.

Etter hva NRK erfarer inneholder forslaget bygging av to km motorvei mellom Lysaker og Strand, som Viken fylke forplikter seg til å stille lånegaranti for, en utbygging MDG, SV og Arbeiderpartiets lokalt ikke vil ha.

Til gjengjeld må Høyre godta kraftig økte bompenger som skal bidra til inndekningen av flere av de store kollektivprosjektene i hovedstadsområdet.

Avtalen vil løfte bompengetakstene ved dagens 83 bomstasjoner i Oslo.

Hvis det blir enighet og utbygging av E18 Vestkorridoren og E6 på Oslo øst, kommer det ytterligere bompengeopplegg for disse to veiene som skal ta inn flere titalls milliarder kroner.