NY START: Regjeringen garanterer for finansieringen av utbyggingen av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta, som dermed kan starte om rundt ett år.

Regjeringen gir grønt lys for utbygging av Vestkorridoren:

Bompenger skal dekke 66 prosent av E18-regning

Regjeringen bevilger penger til ny E18 vestover mellom Lysaker og Ramstadsletta. – Ingenting kan lenger stanse E18-prosjektet, sier samferdselsministeren til Aftenposten.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: E18 vestkorridoren er et av de største veiprosjektene i Oslopakke 3, men uenigheten om veien er stor.

E18-prosjektet har lenge vært omstridt i den politiske debatten.

I høst underskrev flertallet i Viken, representert ved Ap, MDG, SV og Sp, en erklæring som gikk ut på å fryse prosjektet.

De ønsker ikke at prosjektet skal fortsette før Oslo og Viken, som nye lokale parter, har kommet til enighet.

Les også: River vestkant-villaer for milliarder

Men fredag, i forbindelse med statsråd, vil regjeringen legge fram en bompengeproposisjon, hvor de garanterer finansieringen av prosjektet.

– Lysaker-Ramstadsletta vil nå bli satt i gang for fullt, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

NTB får opplyst at prosjektet er beregnet til å koste 16,3 milliarder kroner. Av disse skal staten dekke 5,5 milliarder kroner, mens de resterende 10,8 milliardene skal finansieres gjennom bompenger.

Det gir en bompengeandel på 66 prosent.

Trafikk, kaos og kø

Fylkesråd Kristoffer Robin Haug (MDG) for kollektivtransport i Viken er ikke fornøyd med at prosjektet går i gang til tross for massiv motstand.

– Dette er maktmisbruk. Regjeringen vil tvinge gjennom milliardinvesteringer til en monstermotorvei som vil skape mer trafikk, kø og kaos, stikk i strid med det politiske flertallet i både Viken og Oslo og på tvers av det man ble enige om i Oslopakke 3-forhandlingene i 2016, sier Haug i en epost til NTB.

Han mener det finnes langt bedre alternativer å bruke penger på, og han nevner blant annet ambulanseberedskap i Nord-Norge, sikring og vedlikehold av veier og nye løsninger for kollektivtrafikk, sykkel og gange.

– Regjeringen velger å klamre seg fast i gårsdagens betonggrå samferdselspolitikk og kaster bort milliarder på en kapasitetsøkende vei som vil skade både helse, miljø og klima. Dette er en krampetrekning fra en desperat minister i en døende regjering, sier han.

Fortidens politikk

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er skuffet og sier til  Aftenposten at han vil snu alle steiner for å se på om det er noe Oslo sammen med Viken kan gjøre for å stanse prosjektet.

Også han mener veien vil føre til mer trafikkaos, i tillegg til dårligere luftkvalitet og økte klimagasser.

– For flertallet i Oslo er klima og miljø et hovedanliggende. Dette er i strid med det regjeringen selv har sagt, nemlig at trafikkveksten skal skje ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier han.

– Dette er en politikk på vegne av fortiden, ikke fremtiden, understreker han.

Reduserer støv og støy

På den andre siden står stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H) som i årevis har kjempet for realiseringen av ny E18.

– Dette er en Europavei av stor nasjonal og regional betydning. Men det er ikke minst viktig for dem som bor og/eller arbeider langs traseen at en på denne måten reduserer støv- og støyplagene, sier Jegstad via kommunikasjonsrådgiver Torjus Løkken i en epost til NTB.

(©NTB)