SIKRERE: Inntil bilene kan kjøre helt av seg selv, vil det fortsatt være menneskelige feil bak de fleste ulykker. Ikke minst på grunn av rus. Dette ønsker Volvo nå aktivt å forhindre. Foto: Volvo Car Norway
SIKRERE: Inntil bilene kan kjøre helt av seg selv, vil det fortsatt være menneskelige feil bak de fleste ulykker. Ikke minst på grunn av rus. Dette ønsker Volvo nå aktivt å forhindre. Foto: Volvo Car Norway

Volvo lanserer nye sikkerhetstiltak:

Bilen skal avsløre fyllekjøreren

Moderne biler har kameraer og sensorer som overvåker det meste. Nå har turen kommet til sjåføren.

Publisert Sist oppdatert

For å forhindre kjøring i ruspåvirket tilstand, ønsker Volvo å installere kameraer og sensorer i bilen som overvåker sjåføren og gjør det mulig for bilen selv å gripe inn dersom en åpenbart påvirket eller distrahert sjåfør ikke responderer på advarsler.

– Når det gjelder sikkerhet, er målet vårt å unngå ulykker helt og holdent, snarere enn bare å begrense sammenstøtet når ulykkesfaren er overhengende og uunngåelig. I dette tilfellet vil kameraene kunne registrere adferd som kan føre til alvorlig personskade eller død, sier Henrik Green, forsknings- og utviklingssjef i Volvo Cars.

Tall fra amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) viser at medikament- og rusmiddelpåvirkede førere var involvert i nesten 30 prosent av alle dødsulykker i trafikken i USA i 2017.

Les også: Lite søvn dobler ulykkesrisikoen

Sjekker vingling

Bilen vil blant annet registrere mangel på styrekontroll, bilførere som har øynene lukket eller vendt bort fra veien i lengre perioder, vingling på tvers av kjørefelt eller kraftig forsinkede reaksjonstider.

Bilen kan så reagere ved å redusere bilens hastighet, varsle bilens integrerte hjelpetjeneste (Volvo On Call) eller rett og slett aktivt bremse ned og parkere bilen trygt og sikkert.

– Mange ulykker skjer på grunn av ruspåvirkede førere. Det er fortsatt noen som tror at de kan kjøre etter å ha tatt seg en drink, og at dette ikke vil påvirke kjøreferdighetene deres. Vi ønsker å gjøre noe for å sikre at menneskeliv ikke blir satt i fare som følge av kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Trent Victor, professor i kjøreadferd hos Volvo.

Les også: Ny teknologi fanger opp mobilbruk

Diskusjon

Innføringen av kameraer i alle Volvo-modeller vil komme med SPA 2-plattformen tidlig på 2020-tallet.

Volvo har også bestemt at toppfarten på alle modeller skal begrenses til 180 km/t fra og med modellåret 2021.

Selskapet ønsker å innlede en diskusjon om hvorvidt bilprodusenter har rett, eller kanskje til og med en forpliktelse, til å installere teknologi i biler som endrer førernes kjøreadferd.