PÅ RETURJAKT: – Vi har utviklet et dataverktøy som gjør det mulig å identifisere og følge opp slike gratispassasjerer som ikke deltar i returordningen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Foto: John Petter Reinertsen

«For mange sniker seg unna returordningen»:

Truer bilimportører med tvangsmulkt

Mange bilimportører sniker seg unna og betaler ikke for returordningen som sikrer at bilene blir forsvarlig håndtert når de vrakes, hevder Miljødirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Autoretur AS drives av norske bilimportører på non-profitt-basis for å gjenvinne kasserte kjøretøy. i 2019 ble 144 933 biler levert og behandlet av Autoretur.

– Kasserte biler kan utgjøre et betydelig miljøproblem. I tillegg er det ressurser i kasserte biler som kan materialgjenvinnes. Det er derfor viktig at denne type avfall blir samlet inn og behandlet forsvarlig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Direktoratet vil nå henvende seg til importører de mener unndrar seg ordningen, og varsler at de vil bruke tvangsmulkt dersom de ikke melder seg inn en returordning innen tre uker fra brevet er sendt fra direktoratet.

Den som importerer kjøretøy til Norge har plikt til å være medlem i en godkjent returordning, det gjelder både virksomheter som importerer en enkelt bil til eget bruk og virksomheter som importerer nye eller brukte biler for videresalg.

Dagens returselskaper finansieres gjennom disse medlemsskapene.

– Målet med returordningen er å forebygge og redusere miljøproblemene når kjøretøy ender som avfall. Når importører er gratispassasjerer blir det dyrere for de som gjør sin plikt og deltar i systemet, sier Ellen Hambro. 

Miljødirektoratet har jevnlig dialog med bransjen. I likhet med oss er de opptatt av at ingen skal slippe unna med å ikke følge regelverket.