IKKE TJENT MED KUPP-TILSTANDER: Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, med vidtrekkende erfaring fra bransjen gjennom mange år, tror verken bilkjøpere og selgere er tjent med unødig store svingninger. Foto: Hanne Hattrem, VG

Bransjeaktør om koronakrisen og bilkjøp:

– Vi er alle tjent med at hjulene holdes i gang

Verken bilbransjen eller bilkjøperne er tjent med unødige store svingninger og «kupp-tilstander». – Selv om prisøkningene nå kan oppleves betydelige, er det fortsatt langt unna kronefallet mot euro siden februar, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør for BMW Group Norge.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Hva nå med koronautbrudd og bilkjøp? Motor har spurt eksperter om råd.

Koronautbruddet kan påvirke privatøkonomien til svært mange av oss, ikke minst dem som vurderer å kjøpe seg ny bil. Hva er ditt viktigste råd til dem?

– Både forbrukere og næringsliv går inn i koronapandemien med forskjellige utgangspunkt. Jeg skal være forsiktig med å gi tips i forbrukerøkonomi, men i en usikker tid er det åpenbart viktig å ha oversikt på egen økonomi og ta ansvarlige valg på vegne av sin privatøkonomi. De neste månedene er uforutsigbare, men det kommer en tid hvor vi skal tilbake til det som blir «den nye normalen». Drar man paralleller til finanskrisen, så var Norge et av de landene som kom seg raskt på bena igjen.

Den enes død…

Fører korona-krisen til at vi kan gjøre «korona-kupp» på bilkjøpet - eller tror du for mange tenker slik til at kupp er umulig?

– Jeg tror verken bilbransjen eller bilkjøperne er tjent med unødige store svingninger og «kupp-tilstander» gjennom at den enes død blir den annens brød. Men vi vil oppleve at bilprisene endres som et resultat av den svært svake kronekursen. Det betyr at nye biler blir dyrere. Dette vil igjen medføre at lagerbiler og brukte biler blir mer attraktive.

Hvordan tror du denne krisen vil påvirke målsettingen om at alt nybilsalg skal være nullutslipp innen 2025?

– Vi er tre uker inne i en situasjon ingen vet utfallet av. Dette er ikke tiden for å spekulere i fremtiden. Men om en samlet bilbransje nå vil klare å nå utstlippsmålene i 2020 og 2021, det gjenstår å se. Vi i BMW Group følger fortsatt vår forpliktelse.

Hva vil du anbefale dem som står i kø med bestilling på ny elbil?

– Jeg tror folk selv vet best hva deres bilbehov er i tiden fremover. Det må skilles mellom det å ha bestilt en elbil og det å ha forhåndsreservert en kommende elbil. Meg bekjent tilbyr alle importører å tilbakebetale depositumene i sin helhet for forhåndsreserverte (ikke bestilte) biler, dersom det er den enkeltes ønske.

Hva bør de tenke på hvis den handelen også inkluderer salg av en bruktbil?

– Som alltid: Godt vedlikeholdte biler med dokumentert servicehistorikk stiller sterkt.

Kommer korona-krisen til å påvirke prisene på nye biler utover i 2020?

– For BMW sin del, så har den allerede gjort det. Fra 1. april økte vi grunnprisene med 5 prosent som et direkte resultat av den svake kronekursen. Vi endrer også noe på kampanjestrukturen. Til tross for at prisøkningen på pluss 5 prosent, i kombinasjon med endringene i kampanjene kan oppleves som betydelige, så er det fortsatt langt unna kronefallet opp mot euro siden februar. I løpet av kort tid har det blitt om lag 15-30 prosent dyrere å importere varer til Norge. Vi har ønsket å finne en balansegang som også tar høyde for at kronekursen vil kunne styrke seg i tiden fremover. Vi understreker at kunder som har bil i bestilling har en prisgaranti gjennom sin kontrakt – våre prisjusteringer har ikke tilbakevirkende kraft. Dette gir forutsigbarhet og tydelighet for alle parter. Det er også et generelt prinsipp som gjelder for BMW Group i motvind så vel som medvind.

Er det grunn til på tro at bruktbilprisene faller i månedene som kommer?

– Med den svake kronekursen bremses bruktimporten. Bruktbil er og vil være en viktig del av forhandlernes aktiviteter fremover, hvor det gjelder å være leveringsdyktige.

Er det noen kategorier biler som peker seg som særlig attraktive som følge av denne krisen – utgående elbilmodeller, innleverte leasingbiler, eller andre?

– Det er så langt ingen signaler på det. Både bilbransjen og bilkjøpere bør få tid til å orientere seg før vi kårer vinnere og tapere. Jeg tror man fortsatt skal kjøpe den bilen man har behov for.

Bør man utsette bilskiftet litt, dersom man kan ha bilen man eier nå litt til?

– Jeg har tro på at folk selv kjenner sin egen hverdag, sitt bilbehov og sine forutsetninger best. Kjøp og salg av bil er også et viktig bidrag til fellesskapet og det genererer arbeidsplasser. Vi er alle tjent med at hjulene holdes i gang.

Sunt med diskusjon

Tror du korona-krisen vil gjøre det mer sannsynlig at regjeringen innfører avgifter på elbiler?

– Jeg tror det er sunt at diskusjonen rundt avgifter på elbil lever videre, uavhengig av korana-situasjonen. Med det sagt, så er det stabilitet og forutsigbarhet bilbransjen nå ønsker og trenger i den kommende tiden. Det vil også komme bilkjøperne til gode.

Er leasing blitt mer eller mindre aktuelt under korona-krisen?

– Leasing gir en forutsigbarhet som mange ønsker. Jeg tror det er en styrke å kunne tilby kundene ulike finansieringsformer til enhver tid, men spesielt i disse dager.