TILBAKEVISER: – Det er ikke gitt at dette blir en generell avgiftsøkning, og vi har ikke holdepunkter for å tro det, sier Helge André Njåstad, FrPs finanspolitiske talsmann, til påstander om at partiet snikinnfører høyere bilavgifter. Foto: Stortinget
TILBAKEVISER: – Det er ikke gitt at dette blir en generell avgiftsøkning, og vi har ikke holdepunkter for å tro det, sier Helge André Njåstad, FrPs finanspolitiske talsmann, til påstander om at partiet snikinnfører høyere bilavgifter. Foto: Stortinget

Frp slår tilbake om bilavgiftene:

– Er ikke holdepunkter for at avgiftene vil øke

– Senterpartiet har absolutt ingenting å vise til når det kommer til bilistenes sak, sier FrPs finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad om kritikken rundt bilavgiftene. Han mener det ikke er holdepunkter for å si at avgiftene vil øke.

Publisert Sist oppdatert

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum anklager regjeringen og Frp for å ha snikinnført høyere bilavgifter med overgangsordningen til ny testprosedyre for utslippsmåling og typegodkjenning av nye biler.

Det avviser Njåstad:

– Fra september brukes såkalt NEDC 2.0, som er en omregning fra den nye utslippsberegningen WLTP. Det kan gi utslag i økninger for noen modeller.

– Hvorfor skjer det nå en avgiftsøkning på bil som bryter tvert med alt Frp står for, når dere sitter i regjering?

– Det er ikke gitt at dette blir en generell avgiftsøkning, og vi har ikke holdepunkter for å tro det. FrP har sørget for å gjøre det vesentlig rimeligere å kjøpe nye, trygge og miljøvennlige biler i Norge, gjennomsnittlig engangsavgift per bil er redusert med rundt 40.000 kroner under oss. Det er et spor vi vil fortsette på.

Les også: «Regjeringen kjører hele sitt miljøprosjekt i grøfta»

– Er det noen grunn til at effektene av overgangsordningen ikke har vært debattert eller kommunisert?

– Det er usikkert hvordan effektene slår ut, og vi har ikke holdepunkter for å si at det totalt sett blir en avgiftsøkning mellom 1. september og nyttår.

– Har FrP vært kjent med hvilke virkninger overgangsordningen ville ha, eller har Vedum rett i at det har gått «under radaren»?

– Som sagt så har vi vært klar over overgangsordningen og at den ville få effekter og at det ikke er en «perfekt» tilbakeregning til gammel målemetode. Nøyaktig hvordan det ville slå ut for ulike modeller var vanskelig å si, sier Njåstad til Motor.

Les også: Dette må du vite om den nye testmetoden

Godt kommunisert

Bilimportørenes Landsforening sier det ikke er noen tvil om at overgangsordningen som man nå sitter med, faktisk øker bilavgiftene.

– NEDC 2.0 medfører mellom 7 og 10 prosent høyere avgifter, hvilket tilsier at sluttprisene på disse bilene øker 3-4 prosent. Det skal være godt kommunisert, sier direktør Erik Andresen i BIL.

Han sier til Motor at deres tall stemmer godt med faktagrunnlaget fra Vegdirektoratet. På spørsmål om Slagsvold Vedum har rett, svarer han:

– Vi kan ikke tro at avgifter snikinnføres.

Les også: «Vi forbereder oss på det verst mulige»

Har sovet i timen

NAF mener politikerne kunne vært mye tydeligere på det som nå skjer.

– Politikerne har sovet i timen. Nå ser vi at konsekvensene av nye målemetoder er at prisene øker. Det er innført uten debatt om hva det betyr for forbrukerne. Dette har det vært helt stille om, både fra regjeringen og de andre partiene, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

– Det gir usikkerhet og uforutsigbarhet for forbrukerne, og det er svært uheldig. Fortsatt vet ingen hvilke planer regjeringen har når større endringer kan få bilprisene til å skyte ytterligere i været fra nyttår. NAFs bekymring er at en slik prisøkning bremser en helt nødvendig utskiftning av bilparken til sikrere og mer utslippsvennlige biler, sier Ryste.

Les også: Slik beregnes de norske bilavgiftene

Trygt og uklart

Blant bilimportørene er det ulike signaler.

– Vi føler oss trygge på at regjeringen innfører WLTP i Norge på en klok måte, sier Øystein Herland i Volvo.

Hos Bertel O. Steen, landets nest største bilimportør, er det mer usikkerhet:

– Det har lenge vært en klar linje i avgiftspolitikken, men nå er det plutselig veldig uklart. At ikke regjeringen kan snakke åpent og ærlig om det som er innført og om det som kommer, syns vi er underlig, sier Inger Elisabeth Sagedal, leder for politikk og samfunn, i Bertel O. Steen.

– Det er helt uomtvistelig at avgiftene nå går opp. Vi hadde ønsket oss klare signaler om dette allerede i revidert budsjett. Nå er det stor spenning om hva som vil skje fra 1. januar, sier Sagedal.

Fra kollegene i Møller er det en blanding av håp og forventninger:

– Vi forventer at regjeringen velger løsninger som sørger for en rettferdig og forutsigbar overgang for bilkjøpere og bransjen, sier Anita Svanes, kommunikasjonssjef i Harald A. Møller, som som legger til at de støtter forslaget fra Bilimportørenes Landsforening om å fortsette overgangsordningen ut 2019.

Les også: Så lenge må du vente på din elbil-favoritt

Svingte pisken

FrPs Helge André Njåstad henviser til regjeringsplattformen som svar: «Omleggingen skal ikke øke avgiftsinntektene i budsjettet.»

– Med FrP i regjering har faktisk statens inntekter fra bilrelaterte avgifter falt med rundt 13 milliarder kroner, og gjennomsnittlig engangsavgift på en nybil er nå rundt 40.000 kroner lavere enn i 2013. Vi har også senket årsavgiften og omregistreringsavgiften markert, sier han – og legger til:

– Senterpartiet og Vedum har lite å være stolte av i bilpolitikken. Det var de som la til rette for at folk i stor grad kjøpte dieselbiler og deretter snudde 180 grader rundt og svingte pisken over dieselbilistene få år senere.