DETTE SVIR: Økte drivstoffpriser er blant årsakene til at det har blitt mye dyrere å eie bil. I fellesferien kostet en liter bensin nesten 16 kroner i Grimstad. Det er halvannen krone mer enn gjennomsnittsprisene for mai. Foto: Geir Røed
DETTE SVIR: Økte drivstoffpriser er blant årsakene til at det har blitt mye dyrere å eie bil. I fellesferien kostet en liter bensin nesten 16 kroner i Grimstad. Det er halvannen krone mer enn gjennomsnittsprisene for mai. Foto: Geir Røed

Så mye dyrere har bilbruken blitt

Denne prisutviklingen vil du kanskje helst ikke se

Her er tabellen du kanskje ikke har lyst til å se. Drift og vedlikehold av bil har blitt mye dyrere siden årtusenskiftet – og verst er det for bensineiere.

Publisert Sist oppdatert

Prisene for drift og vedlikehold av bil har steget dobbelt så mye som konsumprisindeksen de siste 16 årene, fra årtusenskiftet og frem til 2016, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mens konsumprisindeksen i denne perioden har steget med 37 prosent, har kostnadene for drift og vedlikehold av bil steget med 65 prosent.

Med drift og vedlikehold menes alle kostnader som reparasjoner, bildeler, bildekk, smøreoljer og drivstoff.

Men trøsten er at det har blitt billigere å kjøpe bil.

Fra årtusenskiftet og frem til 2016 har bilprisene steget med bare 18 prosent, som er under halvparten av veksten i konsumprisindeksen i samme periode.

Les også: Nå koster bilen deg 100 000 kroner i året

Bensin mye dyrere

De to siste årene har imidlertid drifts- og vedlikeholdskostnadene flatet ut. Hovedårsaken er kraftig prisnedgang på drivstoff i 2015 og 2016 på grunn av fallet i oljeprisen.

Men dieselbileiere har mye større grunn til å smile enn bensinbileiere. Statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at dieselprisene har steget med 19 prosent siden årtusenskiftet, mens bensinprisene har steget med hele 32 prosent.

Gapet mellom bensinpriser og dieselpriser har også blitt større. De siste årene har literprisene for bensin ligget rundt to kroner over dieselprisene.

Les også: Nå skiller det opptil 200 kroner på en tank bensin og diesel

Nest høyest drivstoffpris

I mai i år var gjennomsnittsprisen på bensin 14,38 kroner og på diesel 13,06 kroner, ifølge SSB. Det var nest høyest i Europa.

Bare Nederland hadde høyere bensinpris, og Sverige høyere dieselpris. Forskjellen var bare på noen øre.

Men bare så det er nevnt: Det lønner seg ikke å tanke diesel i Sverige.

Les også: Pumpeprisene økte mer enn avgiftsøkningen