FARVEL TIL BOMMENE? Statsminister Erna Solberg og Høyres nestledere Jan Tore Sanner og Bent Høie (nærmest) under partiets landsmøte på Gardermoen i helgen. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Høyres landsmøte stanset avgiftsforslag:

Nei til økt engangsavgift, ja til veiprising

Høyre vil ha utredet veiprising som erstatning for dagens bompengesystem, men landsmøtet avviste et forslag om økt engangsavgift på bensin- og dieselbiler.

Publisert Sist oppdatert

Landsmøtet på Gardermoen klappet gjennom en resolusjonstekst om at Høyre vil «tilrettelegge for mer korrekt veiprising gjennom GPS-sporing forutsatt at personvernet ivaretas».

Dermed står Fremskrittspartiet alene om å ville bevare dagens ordning.

– Det er svært gledelig at landsmøtet har vedtatt å få til en mer rettferdig veiprising enn det bom- og avgiftssystemet vi har i dag. Med Høyres vedtak ser vi et veiskille der et klart flertall av partiene vil bruke nye teknologiske løsninger for å finansiere samferdsel i by og bygd på en mer treffsikker måte, sier informasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

– NAF er i likhet med Høyre opptatt av at personvernet skal ivaretas, så dette tror vi kan bli bra. Nå gjenstår arbeidet med å få regjeringspartneren FrP med på at dette ikke betyr en større avgiftsbelastning for bilistene, men tvert imot vil kunne gi en langt mer rettferdig fordeling og mindre avgiftsbelastning for alle, sier Sagedal.

Les også: I helgen kan bompengeordningen få nådestøtet

Ingen avgiftsøkning

Prinsipprogramkomitéen hadde presentert et forslag om å skjerpe engangsavgiften for fossile biler, men etter en mobilisering fra en rekke av distriktsrepresentantene ble til og med et forslag om å vurdere en slik økning nedlagt.

– Vi sukker lettet ut, sier Inger Elisabeth Sagedal.

– Forslaget som var presentert som et ønske om raskere grønn omstilling, var i realiteten et forsøk på å ta inn mer avgifter fra bilistene. Her har nok NAFs tydelige beskjeder gjort inntrykk på delegatene, sier Sagedal – og legger til:

– Vi hadde tall som viste at forslaget ville ha marginal påvirkning på 2025-målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalget, så her ønsket nok ikke flertallet av delegatene å piske opp en negativ stemning blant de mange som ikke har tilgang på riktig elbil ennå.

Nå blir engangsavgiften parkert som politisk stridstema, i hvert fall fram til ny testsyklus etter WLTP-normen innføres senere i år.

Første regjeringsparti

Med flertall på landsmøtet Høyre det første regjeringspartiet som gjør et resolusjonsvedtak om veiprising.

De to største regjeringspartiene har vært lunkne til veiprising som prinsipp, av ulike grunner:

  • Fremskrittspartiet fordi partiet frykter ordningen vil komme på toppen av alle de eksisterende avgiftene, ikke minst de som besluttes lokalt. Senest i februar sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at spørsmålet om veiprising tar debatten på helt feil spor.

  • Høyre har ikke flagget like stor overbevisning om at dette vil komme som enda en avgift, men derimot vært bekymret ut fra personvernhensyn – i tillegg til at partiet har argumentert for at dagens system allerede tillater en stor grad av differensiering.

Les også: «Dagens bompengenivå tvinger oss til å tenke nytt»

Ventet lenge

– Nå må regjeringen få på bordet utredningen om satellittbasert veiprising på tunge kjøretøy. Den har vi ventet på lenge. Deretter må vi komme oss videre på personbiler. Det er blant annet en stor jobb å gjøre på personvernsiden, for eksempel hvem skal ha adgang til kjøredataene, hvor lenge skal de lagres osv. Vår inngang til dette er at det er utfordringer som lar seg løse. Det vi har diskutert som viktigst er å få plass en sletteplikt av personinformasjon, slik at det ikke finnes databaser som forteller hvor din bil har vært, sier Sagedal.

Alle de andre partiene har tidligere markert støtte til veiprisingsidéen.

– Bompengenivået er i enkelte områder nå så høyt at vi mener det må ses på andre og mer effektive måter å finansiere vei- og kollektivutbygging på i Norge, sa Eirik Sivertsen (Ap) til Motor i høst.

Les også: Vil krabbe før han går

Urimelig

Beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at staten nå tar inn 80 øre i avgifter for hver kilometer vi kjører. Men minst like viktig, i følge opposisjonen:

– Nå har vi en ordning der en person som kjører 1 km risikerer å betale akkurat like mye som en som kjører 10 km, det er ikke rimelig, sier Geir Pollestad (Sp).

Det synet får støtte fra NAF.

– Veiprising flytter avgiftene fra kjøp og eie til kjøring og bruk. Veiprising er derfor en mye mer intelligent og elegant løsning på å ta inn avgifter enn dagens bomstasjoner. Det er i praksis et svært finmasket system som bygger på prinsippet om at man betaler for den belastningen man faktisk påfører, og ikke for hvor mange bomstasjoner man passerer, sier Sagedal.

– Det skal samlet sett ikke bli dyrere enn i dag, det er et ufravikelig premiss fra NAF og det opplever jeg at Høyre er enig i. Hva man betaler vil varierer med hvor du kjører, hva du kjører og hvor mye du kjører, sier hun.

Men hva Høyre mener i sitt partiprogram, behøver ikke å diktere regjeringens politikk.

– Vi vil ikke åpne for enda en måte å avgiftslegge bilistene på, sa samferdselsminister Solvik-Olsen senest i en debatt på NRK i slutten av februar.

Høyre-landsmøtet kan ha gitt ham litt av hvert å snakke med regjeringskollegene om.

Les også: «Vi bør skrote dette systemet»