TENK NYTT: – Den tradisjonelle tankegangen om at bilistene skal betale i henhold til hva det har kostet å bygge veien, må skrotes. I stedet skal hver trafikant betale for de plager de påfører andre, mener TØI-forsker Lasse Fridstrøm. Foto: Peter Raaum

Ny TØI-rapport om veiprising:

Vil ha 20 ganger høyere bilavgifter i by-rush enn i distriktene

Veiprising vil kunne snu opp ned på bilavgiftene, mener en av landets ledende forskere på bilavgifter og transportmodeller. Han antyder avgifter på 20 øre pr km i distriktene og 4-5 kroner i rushtiden i byene.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Flere partier har bedt myndighetene utrede de mulige prinsippene for et veiprising-system, men regjeringen har foreløpig sagt nei.

TØI-forsker Lasse Fridstrøm har ført i pennen en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som gjennomgår dagens bilavgiftssystem og skisserer et mulig framtidig bilavgiftssystem.

Sentralt i rapporten står prinsippene for et slags veiprisingssystem som i følge Fridstrøm «vil innebære en radikal omlegging og mental omstilling» fra dagens modeller for veifinansiering.

Innføring av veiprising basert på et prinsipp om at bilistene skal betale de kostnadene de påfører samfunnet, vil innebære en avgift på kun ca 20 øre pr km i distriktene, mens rushtidsbilistene i de store byene må betale 4 til 5 kroner.

Les også: «Alle ser at systemet med bompenger ikke er bærekraftig»

«Vil gi store fordeler»

TØI tror rapporten vil bli et viktig innspill i den videre debatten for hvilke prinsipper som bør legges til grunn når et nytt bilavgiftssystem skal utformes.

De avgiftene som er beregnet er basert på at veiprising erstatter fem-seks av dagens bilavgifter, inkludert bompenger.

– Systemet vil innebære meget store fordeler sammenliknet med dagens system, så sant det designes etter samfunnsøkonomiske prinsipper, sier Fridstrøm i en presentasjon av rapporten på TØIs egne nettsider.

– Den tradisjonelle tankegangen om at bilistene skal betale i henhold til hva det har kostet å bygge veien, må skrotes. I stedet skal hver trafikant betale for de plager de påfører andre. På alle offentlige veier og for alle motorkjøretøy skal det oppkreves en kilometeravgift som varierer med hvor stor ulempe den enkelt biltur gir opphav til hos andre enn bilføreren selv, sier Fridstrøm.

Les også: Statsråden vil ikke høre et pip om elbilavgifter

Krever enighet

Det er bred politisk og faglig enighet om at dagens bilavgiftssystem, hvor drivstoffavgifter inngår som en vesentlig komponent, må revideres etter hvert som en stadig større del av bilparken elektrifiseres.

Regjeringen har stadig gjentatt at dagens avgiftssystem ikke vil bli gjenstand for store endringer i inneværende stortingsperiode, samtidig som dagens avgiftssystem utfordres fra to kanter:

  • Veksten i bompengene som følge av økt veibygging har har møtt historisk motstand.

  • Avgiftsfordelene for elbiler reduserer kraftig statens inntekter fra særavgiftene på nybilsalget.

Flere har tatt til orde for at disse utfordringene krever arbeid med et avgiftssystem hvor det er tverrpolitisk enighet om prinsippene.

Les også: Slik er det norske bilavgiftssystemet

Advarer mot sammenblanding

NYTT SYSTEM: – Det er behov for et nytt og mer rettferdig system for dagens avgifter på kjøp, eie og bruk av bil, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF.

– Et system med veiprising representerer betydelige tekniske utfordringer. Men kanskje vel så viktig er det å få til en debatt om hvilke prinsipper som bør legges til grunn, sier Fridstrøm.

Han håper rapporten vil bidra til både en faglig og politisk debatt om dette.

Selv om for­målet med veiprising ikke er å gi staten store inntekter, vil dette uvegerlig være effekten. Man trenger altså ikke å bekymre seg for at dette ikke vil gi penger til ny infrastruktur.

– Ved å prise alle trafikkulempene på riktig måte får vi veifinansieringen så å si på kjøpet, sier Fridstrøm.

NAF advarer mot å blande sammen bompenger og veiprising, men sier at det er behov for et nytt og mer rettferdig system for dagens avgifter på kjøp, eie og bruk av bil.

– Veiprising bør utredes som et alternativ til disse avgiftene. Det er behov for et mer fremtidsrettet system for bilavgiftene nå når nordmenns bilvaner endrer seg og elbilene kommer for fullt, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF.