Analysen har tatt utgangspunkt i de 50 mest solgte bilene i Norge i 2018, slik tallene er per oktober.
Analysen har tatt utgangspunkt i de 50 mest solgte bilene i Norge i 2018, slik tallene er per oktober.

Så mye koster bilen deg:

Slik er kostnadene beregnet

For å kunne regne ut kostnadene per kilometer, såkalt TCO (Total Cost of Ownership), på hver enkelt bil har analyseselskapet Rødboka lagt en rekke forutsetninger til grunn.

Publisert Sist oppdatert

Kostnadene er beregnet på grunnlag av detaljene i disse kategoriene:

Utstyrsnivå – generelt faller prisen på ekstrautstyr fortere enn bilen, samtidig som det kan gjøre bilen mer lettsolgt.

Nybilprisen – hva denne bilmodellen kostet i innkjøp. Prisene er hentet fra 2015, eller fra lanseringstidspunktet hvis det skjedde senere.

Pris etter 36 måneder – bilens verdi/antatte verdi etter tre år.

Prisfall i prosent – i parentes er oppgitt prosentvis prisfall ut fra tallene over.

Finanskostnad –  beregnet kostnad over tre år dersom 50 prosent av bilkjøpet er lån. Det er beregnet 3,3 prosent rente (annuitetslån).

Forbruk – beregnede kostnader til bensin, diesel eller strøm over tre år.

Service – beregnede kostnader over tre år.

Dekk – kostnader beregnet over tre år.

Forsikring – 70 prosent bonus, tre år.

I tillegg er følgende kostnader tatt med i beregningen:

Trafikkforsikringsavgift (den tidligere årsavgiften) på 8595 kroner over tre år (elbiler unntatt).

Bompenger – beregnede utgifter over tre år er satt til 54.432 kroner for hybrid/fossilbiler i snitt, 13.608 kroner for elbiler i snitt (bompenger kommer fra neste år).

Parkering – det er beregnet 10.000 kroner i parkering for alle bilene over tre år (elbiler unntatt).

Kjørelengde – 15.000 kilometer årlig.

Les også: Her kommer du tilbake til hovedoversikten

Avslutningsvis for hver bil står «Historiske tall» eller «Fremtidige tall». Det forteller om dataene på observasjoner (f eks faktisk nybilpris for tre år siden) eller på fremtidige kalkulasjoner (med antatt pris etter 36 måneder). Noen av disse bilene er så nye at det ikke finnes virkelig tall for pris etter tre år, mens andre har fått endret nybilpris.

Det er mindre usikkerhet der det er brukt historiske tall. På bilene med fremtidige tall skal det gjøres flere prognoser hvor det kan være krevende å treffe 100 prosent, mens Rødboka har fortløpende målinger av slike prognoser opp mot historiske tall når disse foreligger – og de har gjennomgående truffet meget godt.

En av nøkkelfaktorene for å beregne kostnadene er selvfølgelig forskjellen mellom nybilpris og verdien etter 36 måneder.

I våre beregninger for biler med historiske tall er innbytteprisen utregnet med utgangspunkt i tre år gammel nybilpris. For bilene med fremtidige tall er det gjort kalkyler av innbytteprisen, med utgangspunkt i dagens nybilpris.

For de ladbare hybridene er det lagt til grunn 30 prosent elektrisk kjøring, men kun 15 prosent reduksjon i bensinforbruk. Det er begrunnet med at fossilmotoren ofte er underdimensjonert, samt at kjøremønstret ofte endres når elmotoren gir umiddelbar høyt moment og at fossilmotoren da blir hardere kjørt når elmotoren ikke kan bistå.

Les også: Denne bilen er kåret til «Årets beste bilkjøp 2018»

Variasjoner

Dine kostnader vil avhenge av hvordan du bruker bilen og hvor du bor, så du trenger ikke å være «enig» i forutsetningene som ligger til grunn for denne analysen. For enkelte kostnader er det ikke spesifisert detaljert på alle modeller. For eksempel er strøm stipulert til 9600 kroner for alle elbiler, selv om strømkostnadene kan variere noe etter bilmodell og hvor du bor. 

Disse er satt for å kunne gi et sammenligningsgrunnlag for hvor mye det koster å eie og kjøre disse bilene i 2018/2019.

Analysen har tatt utgangspunkt i de 50 mest solgte bilene i Norge i 2018 (per i høst). Flere av bilene kommer i mange forskjellige modeller, vi har valgt ut enkelte av dem.

For Volkswagen Golf og Hyundai Ioniq har vi fått beregnet kostnaden på to modeller (henholdsvis elektrisk og ladbar hybrid), derfor er det 52 biler med i oversikten.

Les også: Alle Motors biltester finner du her!