TRYGG PÅ SYKKEL: Nesten sju av ti barn sykler eller går til skolen. Stortingets mål er 80 prosent. Foto: NAF

Farlig skolevei gjør at mange barn blir kjørt:

Annethvert skolebarn har opplevd uhell eller nesten-uhell

Nesten halvparten av skolebarna har opplevd farlige situasjoner fordi andre foreldre kjører barna sine til skolen, viser en undersøkelse utført på oppdrag av NAF.

Publisert Sist oppdatert

– Hvert tredje barn blir kjørt til skolen, og det er med på å skape farlige situasjoner. Samtidig mener mange foreldre at de må kjøre barna fordi skoleveien er farlig. Det blir litt «catch 22», hvor man tilsynelatende har et valg, men uansett hva du velger ender du opp med det samme, sier Ingunn Handagard, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Undersøkelsen som er utført av InFact på vegne av NAF, er gjennomført blant 415 foreldre med barn i skolepliktig alder.

Så mange som 47,1 prosent av foreldrene sier at barnet deres har opplevd farlige situasjoner som er skapt av foreldre som kjører barna til skolen.

– Det viser at mange biler ved henting og levering fører til farlige situasjoner, sier Handagard.

Les også: NAF har testet sykkelhjelmer for barn

Tryggere droppsoner

Situasjonene oppstår ofte i forbindelse med krysningspunkter som fotgjengeroverganger og trafikklys, og i droppsonene utenfor skolen hvor foreldre som kjører setter av barna sine.

– Bare 40 prosent av foreldrene sier at barna opplever dette området som svært trygt, sier Handagard.

VIL HA ØKT TRAFIKKOPPLÆRING: Kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF.

NAF er opptatt av at det skal være egne droppsoner som er oversiktlige for barna som blir sluppet av eller hentet, og at disse sonene er godt adskilt fra området der barna som går eller sykler kommer.

– Det at så mange barn har opplevd trafikkfarlige situasjoner ved henting og levering, er bekymringsfullt. Derfor må skolene se på hvordan droppsonene er utformet, slik at det er lett for barna og for foreldrene å forstå trafikkbildet, understreker Handagard.

Les også: Sikrere biler viktigst for færre ulykker

Trafikkopplæring inn i skolen

NAFs lokalavdelinger har engasjert seg sterkt i spørsmål om trafikksikkerhet.

På Solvang skole utenfor Hamar sentrum var for eksempel NAF på befaring sammen med skolen og FAU for å se hvordan man kunne skape et tryggere trafikkbilde.

– Etter en aksjon på skolen der NAF sammen med FAU omdirigerte trafikken en morgen, endte det med at det ble bygget en ny inngang, forklarer Handagard.

– Foreldre på skolen hadde lenge vært bekymret for de farlige situasjonene, og med drahjelp fra aksjonen med NAF så ble det en skikkelig løsning for barna.

Hele 67,4 prosent av barna blir sjelden eller aldri kjørt til skolen, viser den samme undersøkelsen. Stortinget har satt et mål om at 80 prosent av skolebarna skal sykle eller gå til skolen.

– Derfor er sykkelopplæring så viktig, slik at barna lærer trafikkreglene og blir trygge trafikanter. I år har over 40.000 barn fått sykkelopplæring gjennom programmet «Sikker på sykkel», som støttes av NAF, forteller Handagard.

NAF har vært opptatt av at trafikkopplæring fortsatt må være del av grunnopplæringen i grunnskolen.

– Trafikkopplæring ble tatt ut av det opprinnelige forslaget til ny læreplan for grunnskolen. Dette uttalte NAF og flere andre organisasjoner seg kraftig imot i november 2018.

– Vi mener at trafikk- og sykkelopplæringen tvert imot bør styrkes. Trafikkopplæring er nå tatt inn igjen i det det nye forslaget til læreplan, noe som er viktig for at barna skal være trygge trafikanter på skoleveien, understreker Ingunn Handagard.

Les også: NAF har testet rimeligere elsykler