SMALT 342.000 GANGER: Til sammen smalt det 342 000 ganger på norske veier og parkeringsplasser i 2015. Foto: Rune Korsvoll

Vi krasjet for 6 milliarder kroner i fjor

I fjor krasjet vi for hele 6 milliarder kroner. Totalt smalt det over 340.000 ganger på norske veier og parkeringsplasser. Helt på toppen av statistikken ligger såkalte eneulykker og påkjørsler av parkerte biler.

Publisert Sist oppdatert

Det er ny tall som motor.no har fått tilgang til fra forsikringsselskapenes TRAST-register som viser dette. Antall skader totalt skiller seg ikke så mye fra 2014 – 342.798 mot 342.337 - men sammenliknet med 2013 er det faktisk en liten nedgang. Da smalt det hele 403.719 ganger. Dette dreier seg om uhell og ulykker med materielle skader.

Eneulykker, der bare ett kjøretøy er innblandet, er den vanligste ulykkestypen. Totalt ble det registrert 83.075 eneulykker til den nette sum av 2,0 milliarder kroner. Dette er også den ulykkestypen som har økt fra 2014 til 2015. På en god – eller dårlig – andreplass kommer påkjørsler av parkerte kjøretøy. Det skjedde 62.885 ganger i 2015 og ga 553 millioner kroner i utbetalinger fra forsikringsselskapene.

Den dyreste ulykkestypen, etter eneulykkene, er påkjørsler bakfra. Disse kom opp i over 775 millioner kroner, fordi skadene ofte er omfattende.

– Hvis vi ser på påkjørt bakfra, er det en gledelig utvikling de siste årene. Kanskje er det en positiv utvikling i kjørestil. Jeg ser i hvert fall ikke så mange som ligger tett opptil bilen foran lenger, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til motor.no

– Også ryggeuhellene går ned. Her kan nok økt bruk av ryggesensor få deler av æren. Likevel viser tallene at nokså mange av oss klarer å rygge på ting eller andre biler innimellom.

 – En gledelig utvikling ser vi også når det gjelder møteulykker de siste årene. Her har det blitt stadig mer bruk av både permanente løsninger som midtdelere og romlefelt slik at færre kommer over i motsatt kjøreretning, forklarer Neverdal.

SLIK BULKET VI I 2015

   Antall Kr.  Eneulykker  83.075  2.038.629 Påkjørt parkert kjøretøy  62.885 552.657 Rygging  54.777  596.152 Påkjørsler bakfra  39.724  775.215 Annen ulykkestype  30.100 541.095  Kryssende kjøreretn. i kryss  19.805  488.980 Møting  12.761  305.351 Forbikjøring  8.637  152.769 Rundkjøring  3.220  58.274 Møtende kjøreretning i kryss  2.179  65.591  Paralell kjøreretning i kryss  1.716  33.326  Påkjørsel fotgjenger/syklist  1.019  17.214  Ukjent/ikke oppgjort  22.891  381.628

 Skader med totalt antall i hver gruppe og antall kroner i tusen utbetalt for skadene.