FARTEN NED: Farten går ned på norske veier. Bilførere mellom 35 og 44 år kjører fortest, men forskerne finner ikke forskjell på farten til menn og kvinner. Foto: Rune Korsvoll

Bilførere mellom 35 og 44 år kjører fortest

Vi kjører saktere og saktere

Fartsnivået på norske veier går ned. Det viser en ny forskningsrapport fra Transportøkonomisk institutt. Men også antall bilister som tas for fortkjøring i fotoboksene går ned.

Publisert

”På veier med fartsgrense 80 km/t, har fartsnivået gått ned med en kilometer i timen i løpet av de siste fem årene. Det skyldes at det er blitt flere biler på veien, færre grove fartsovertredelser og en større andel eldre bilførere på veien”, konkluderer Fridulv Sagberg og Torkel Bjørnskau, som har forsket på dette for Transportøkonomisk institutt (TØI).

Les også: Nå skal det blir vanskeligere å slippe unna fotoboksene

Forskerne har blant annet analysert data fra Statens vegvesens tellepunkter og studert fartsmålinger med etterfølgende intervjuer av bilførerne.  Analyse av dataene viser at førere som er eldre enn 65 år kjører mellom 1,5 og 4,4 prosent saktere enn yngre førere. Det er bilførere mellom 35 og 44 år som kjører fortest. Deretter avtar farten jevnt med økende alder.

Forskerne fant ingen forskjeller på fartsnivået til kvinner og menn. Derimot er det en sammenheng mellom fart og størrelsen på bilens motorog bilen alder. Med andre ord: Jo sterkere og nyere bilen er jo fortere kjører føreren.

Les også: Frankrike setter opp 10.000 falske fotobokser

Også Utrykningspolitiets tall for fartsovertredelser viser en nedgang, og kan underbygge TØI-forskernes funn. I første kvartal i år ble 18.188 bilfører tatt for fartsovertredelser. Dette er nesten 4000 færre enn for to år siden. Første kvartal 2014 ble 21.900 bilførere tatt for fortkjøring i kontroller utført av UP og de lokale lensmannskontorene.

Ser vi på tallene fra fotoboksene (Automatisk Trafikk Kontroll - ATK) er tendensen den samme: I 2014 ble 94.066 bilførere tatt for å overskride fartsgrensen, i 2015 hadde dette sunket til 90.827. UP-sjef Runar Karlsen har imidlertid en litt annen forklaring på nedgangen i fartsnivået:

– Vi har sett over tid at gjennomsnittsfarten på veien har gått noe ned. At antall bøtelagte har gått såpass mye ned, har nok også sammenheng med at vi har fått flere veier med 110 km/t fartsgrense og at mange moderne navigasjonsanlegg har varsling for fotoboksene langs veiene, sier Karlsen til motor.no