HØY RISIKO: I en fersk rapport slår TØI fast at mobilbruk bak rattet kan øke risikoen for ulykker så mye som 164 ganger. Nå ønsker Samferdselsdepartementet å øke boten. Foto: Rune Korsvoll

18.840 bilister mobil-tatt i fjor

UP-sjefen vil øke bøtene for mobilbruk i bil

– 4.200 kroner for å kjøre i kollektivfeltet og 1.300 kroner for å skrive en tekstmelding bak rattet. Hva er farligst for trafikksikkerheten? spør UP-sjef Runar Karlsen

Publisert

I fjor ble 18.840 bilister tatt for å bruke håndholdt mobiltelefon mens de kjørte bil. Dette er bare toppen av et isfjell tror UP.

– De 18.840 bilførerne som ble tatt for å bruke mobiltelefon bak rattet i fjor skjuler nok store mørketall. Dette er et betydelig større problem enn vi klarer å avdekke. Det er nok heller et uttrykk for hvor mye vi klarer å kontrollere, sier UP-sjef Runer Karlsen til motor.no

Han tror ikke dagens forenklede forelegg på 1.300 kroner er veldig avskrekkende.

Hva er farligst?

– Du får en bot på 4.200 kroner for å kjøre i kollektivfeltet og 1.300 kroner for å skrive en tekstmelding bak rattet. Hva er farligst for trafikksikkerheten? Det burde være avskrekkende nok at du kan forårsake en alvorlig ulykke, men slik er det tydeligvis ikke. Foreldre gjør til og med dette i påsyn av barna.

Les også: Disse syndene ble 198.000 av oss tatt for i trafikken i fjor

– Det er politikerne som bestemmer størrelsen på de forenklede foreleggene, men dette er nok en av dem vi ville gjort en vurdering av å øke, sier Karlsen.

 Og det vil politikerne nå tydeligvis gjøre. Underdirektør Anne Berit Stavseth i Samferdselsdepartementet, som har ansvaret for dette, svarer følgende i en epost til motor.no når vi spør om forelegget for bruk av mobiltelefon bak rattet vil bli økt:

«Grunn til å foreta en oppjustering av boten»

Les også: Irriterende få blinker til venstre i rundkjøringen

– Samferdselsdepartementet er kjent med at forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring ikke i tilstrekkelig grad overholdes. En skjerpelse av reaksjonen mot slike regelbrudd, for eksempel ved å heve bøtesatsen, kan være et hensiktsmessig tiltak for å øke trafikantenes respekt for forbudet. Det er likevel primært oppdagelsesrisikoen som er avgjørende for trafikantens atferd.

– Gjeldende reaksjon – en bot på kr 1.300,- – har til nå ikke vært ansett for å være for mild. I lys av den generelle økonomiske utviklingen kan det likevel være grunn til å foreta en oppjustering av botens størrelse. En slik oppjustering vil måtte inngå i en mer generell vurdering av de ulike gebyr- og bøtesatsene som gjelder på vegtrafikklovgivningens område.

Les også: Eldre bilførere mindre farlige enn før

Øker ulykkesrisikoen opptil 164 ganger

– Vi vil for øvrig understreke at dersom brudd på ovennevnte forbud fører til farlige situasjoner eller trafikkuhell, vil reaksjonen kunne bli en meget høy bot, tap av førerrett, og endog fengselsstraff.

På spørsmål om når boten vil bli økt eller hvor høy den vil bli, svarer departementet at de ikke kan angi noen nøyaktig svar på dette nå. 

I en fersk rapport konkluderer Transportøkonomisk institutt at teksting på mobiltelefon bak rattet øker risikoen for alvorlige ulykker  med mellom 22 og 164 ganger, sammenliknet med de som er konsentrert om kjøringen.