135 TIMER EKSTRA: For Oslo utgjør køene og forsinkelsene i gjennomsnitt 135 timer ekstra reisetid i året. Foto: Rune Korsvoll

Stockholm verst, men flere norske byer på kø-toppen

Stockholm er den byen i Norden der folk står mest i kø på veiene. Oslo kommer på en god – eller dårlig – andreplass. Her må bilistene belage seg på å bruke 35 minutter ekstra på veiene, i tillegg til normal reisetid.

Publisert

Det er TomTom Trafic Index 2016 som viser dette. Selskapet, som er spesialister på bilnavigasjon,  følger trafikken i 295 byer over hele verden via 14 milliarder datapunkter.

For Oslo sin del utgjør køene og forsinkelsene i gjennomsnitt 135 timer ekstra reisetid i året, sammenliknet med uhindret trafikkflyt. Også Stavanger befinner seg på topp-fem-listen over de nordiske byene. Bergen er på en niende plass, mens Trondheim bare er på 13. plass. Her flyter trafikken nå lettere enn før, viser rapporten fra TomTom. Her har spesielt morgen- og ettermiddagsrushet avtatt betydelig.

Trafikktettheten er markert høyere på småveiene enn på de store motorveiene i alle de norske byene. Torsdag og fredag ettermiddag er tidspunktene i uka med mest opphopning av trafikken. I Oslo var 26. mars den mest trafikkerte dagen i hele 2015.

– Målet vårt med rapporten er å gi folk og bedrifter mulighet til å planlegge reisene sine bedre. Dersom bare fem prosent av oss kjører på andre tider enn i dag, kan vi korte ned reisetiden på de største motorveiene med opptil 30 prosent. Det som har skjedd i Trondheim er helt fantastisk og viser at det er mulig, sier Petter Tønsberg, som er salgssjef i TomTom Norge.

De mest trafikkerte byene i Norden

1. Stockholm         29 %

2. Oslo                      25 %

3. Helsingfors       23 %

4. Stavanger          23 %

5. Uppsala              23 %

6. Åbo                       23 %

7. København       21 %

8. Århus                  21 %

9. Bergen                20 %

10. Gøteborg         20 %

11. Odense             19 %

12. Malmø              16 %

13. Trondheim     16 %

14 Tammerfors    13 %

Økt reisetid i prosent i forhold til fri trafikkflyt