GEBYR: - Sammenhengen mellom piggdekkgebyr og høy andel av piggfrie vinterdekk er tydelig. Oslo og Bergen er de to eneste byene som har gebyr, sier Pål Rosland i Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien

Flere kjører piggfritt

Piggdekk-gebyr i Trondheim og Stavanger neste vinter

Stadig flere bytter ut piggdekkene med piggfritt. Det viser nye tellinger fra Vegdirektoratet. Men ikke alle er like flinke. Neste vinter innfører Trondheim og Stavanger piggdekk-gebyr.

Publisert Sist oppdatert

Bergen-bilistene er best i Norge for tredje år på rad. Sammen med Oslo, Asker og Bærum, Drammen og Nedre Glomma har de landets høyeste piggfriandel. Her kjører over 80 prosent med piggfrie vinterdekk, viser tellinger fra Statens vegvesen.

 Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

 Gebyr gir mindre pigg
- Sammenhengen mellom piggdekkgebyr og høy andel av piggfrie vinterdekk er tydelig. Oslo og Bergen er de to eneste byene som har gebyr. Gebyret påvirker dem i Asker og Bærum og delvis i Drammen. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har også vært aktive med gode informasjonskampanjer, sier Pål Rosland i Statens vegvesen.

Trondheim innfører fra kommende vintersesong piggdekkgebyr. Kommunens piggfriandel har stabilisert seg på 64 prosent. Da Trondheim avviklet piggdekkgebyret i 2010 var piggfriandelen på 78 prosent.

Stavanger og nabokommunene på Nord-Jæren har kjørt kampanjen "Snart piggfri" i tre år med kraftig piggfrivekst. Nå har veksten stagnert – og Stavanger kommune vedtok nylig å søke samtykke fra Vegdirektoratet om å innføre piggdekkgebyr for egen kommune. 

Kilde Statens Vegvesen