Hvert år slipper 50.000 unna den fotoboks-boten de har gjort seg fortjent til. Nå skal det bli vanskeligere. Foto: Rune Korsvoll

50.000 slipper unna

Nå skal det bli vanskeligere å slippe fotoboks-boten

Hvert år slipper rundt 50.000 bilister unna fotoboks-boten, blant annet fordi politiet ikke klarer å identifisere føreren. Nå ønsker politiet å få tilgang til Statens Vegvesens register med førerkort-bilder. Det skal bli vanskeligere å slippe unna boten.

Publisert Sist oppdatert

Det er Justisdepartementet som nå sender på høring et forslag om at politiet, og dermed politiets ATK-kontor i Møre og Romsdal, skal få tilgang til bilde og signatur i vegvesenets førerkortregister. Hensikten er ”effektivt politiarbeid” som det heter i høringen.

Les også: 198.000 tav oss att for lovbrudd i trafikken

Det er flere oppgaver politiet kan bruke dette til, for eksempel for å kartlegge førers identitet ved ileggelse av gebyr eller anmeldelse for straffbare forhold i trafikken. Det kan også være snakk om raskt å avklare hvem som disponerer et kjøretøy der det utgjør en ekstraordinær trussel, for å verifisere data ved mottak av anmeldelse av stjålet kjøretøy eller opplysninger ved registrering av stjålne skilt eller førerkort.

Les også: Dobling av rus-tatte bilførere.

Når det gjelder bruken i forbindelse med ATK-saker (automatisk trafikk kontroll), så innbefatter saksbehandlingen blant annet å identifisere hvem som kjører bilen og om vedkommende har gyldig førerkort. Politiet tror selv at flere saker kan ferdigbehandles raskere og med mindre bruk av ressurser, dersom saksbehandlerne får tilgang til å se bildene i vegvesenets førerkortregister. ”Flere kan få tilbud om å gjøre opp for seg gjennom tilbud om forenklet forelegg framfor at politiet skal måtte straffeforfølge på  vanlig måte”, heter det i høringen.

I fjor ble i overkant av 90.000 bilister tatt av fotoboksene for å kjøre for fort. Men mange slipper altså unna den boten de har gjort seg fortjent til. Noen spekulerer i dette og forsøker blant annet å skjule deler av ansiktet.