FREDET: Den gamle Shell-stasjonen i Mosjøen er den eldste originale bensinstasjonen i Nordland. Nå er den fredet av Riksantikvaren.

Freder gamle bensinstasjoner

Den gamle Shell-stasjonen i Mosjøen er den eldste originale bensinstasjonen i Nordland. Nå er den fredet av Riksantikvaren. På Norsk Folkemuseum står en kopi av en gammel stasjon fra Holmestrand.

Publisert

─ Den lille, vakre Shell-stasjonen i Mosjøen er et lite stykke samferdselshistorie. Bygningen har en enestående kulturhistorisk verdi, ikke minst fordi det er få gamle bensinstasjoner igjen som er så godt bevart, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

Bensinstasjonen i Strandgata i Mosjøen ble bygd i 1933 av bilforhandleren Halvdan Vik, for byggherre Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskap (NEMAK). NEMAK skiftet i 1939 navn til Norske Shell A/S.

Dette var en tid da Norge gjennomgikk en rivende samferdselsteknologisk utvikling.  Bilen tok stadig mer over for gamle transportmidler som hesteskyss og båt.

Da bilen kom til Norge

Fra 1920-tallet og utover økte bilparken og biltrafikken i Norge for hvert år. Denne veksten skapte også et større marked for salg av bensin, og landets første bensinstasjon ble bygd i 1929.

Fire år etter sto altså stasjonen i Mosjøen klar. Stasjonen i Strandgata er en viktig del av fortellingen om Mosjøens utvikling fra mindre bonde- og fiskertettsted, til et mer bymessig og teknologisk orientert sentrum for regionen.

Bygningen var i bruk som bensinstasjon fram til 1954. I dag er stasjonen en del av Helgeland museum. Den har blitt restaurert av Helgeland Museum i samarbeid med Nordland fylkeskommune, og kan besøkes i sommersesongen.

Fra før er det tre eldre bensinstasjoner som er fredet i Norge: Fagstadløkken bensinstasjon på Lillehammer, en stasjon i Lars Hilles gate 27 i Bergen og Skjolden bensinstasjon i Luster.

Bensin-funkis

Shellstasjonen i Mosjøen er et typisk eksempel på den funksjonalistiske stilen, som slo for fullt igjennom i Norge på 1930-tallet. Stilen preges av et forenklet formspråk, som store flater og rette linjer. Spesielt offentlige bygninger og bygninger man assosierte med moderne teknologi, ble ofte tegnet og oppført i funksjonalistisk stil. 

Se flere bilder av gamle bensinstasjoner her:

http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nettutstillinger/Bensinstasjonen-mye-mer-enn-bensin