illustrasjon av syklist stående ved sin sykkel på fortau

VIL HA FLERE TIL Å SYKLE

Tester enveiskjøring og nye sykkelskilt

Enveiskjørt sykkelvei og bedre synliggjøring av sykkelekspressvei er to av de fem pilotprosjektene Vegdirektoratet nå vil prøve for å få flere til å sykle.

Publisert Sist oppdatert

Vegnett skriver at de fem pilotene er utvalgt blant 36 søknader fra kommuner, fylkeskommuner og Vegvesenets regioner.

De utvalgte:

Enveisregulert sykkelvei (testes i Åkebergveien i Oslo) som skiller syklistene fra både biler og fotgjengere, med sykkelveien opphevet fra veibanen. – Mange har etterspurt denne løsningen fordi man tror den kan øke opplevelsen av trygghet for syklistene, sier prosjektleder i Vegdirektoratet Tanja Loftsgarden.

Sykkelfelt med buffersone mellom kjørefelt og sykkelfelt kan bidra til økt trygghet (testes i Salhusveien i Haugesund). Håpet er at sperrelinja skal bidra til flere bilister respekterer sykkelfeltet og ikke kjører eller parkerer i det.

Bedre merking for sykling i blandet trafikk, skal sørge for bedre informasjon til trafikantene om at man befinner seg i en sykkelrute og bidra til at syklistene plasserer seg bedre i veibanen. Teststed er foreløpig ikke valgt.

Sykkelgate med begrenset biltrafikk/trafikkmengde (testes i Kirkegata i Trondheim og Møllergata i Stavanger) vil kombinere fartsreduserende tiltak for bil med ny skilting for sykkelsone. Sykkel vil ha prioritet.

NYE SKILT: Sykkel har prioritet i de nye sykkelgatene, men bilkjøring vil være lov.

Synliggjøre forkjørsregulering av sykkelvei (testes på sykkelekspressvegen i Kristiansand) der forholdene ligger til rette for det. Dette kan gjøres også i dag, men det skal synliggjøres bedre for å vise at det kan tas i bruk flere steder.