MÅ FØLGES: Norges lover kan virke kompliserte og endres stadig, men heldigvis har Samferdselsdepartementet utarbeidet nærmere regler i den nye bilforskriften som litt mer detaljert forklarer hva vi har å forholde oss til. Foto: Berit Roald, NTB / scanpix

Endring av bilforskriften:

Dette må du vite om den nye bilforskriften

I går kom beskjeden om at bilforskriften er endret. Det vil si: Det kom en «forskrift om endring i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften)». For at du skal kunne holde deg på smale sti gjengir vi endringene i sin helhet.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Bilforskriften skal «sikre at bil og tilhenger til bil som godkjennes ivaretar hensynet til trafikksikkerhet, brannsikkerhet og miljø i tilstrekkelig grad».

Endringen ble kunngjort på nettsiden lovdata.no. Og det heter:

Ǥ 3 skal lyde:

Direktiv 2007/46/EF med vedlegg (rammedirektivet), med unntak av artiklene 34, 36, 46–51 og kapittel XV, som endret ved forordning (EF) nr. 1060/2008, forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009, forordning (EF) nr. 385/2009, forordning (EF) nr. 595/2009, forordning (EF) nr. 661/2009, direktiv 2010/19/EU som endret ved beslutning 2011/415/EU, forordning (EU) nr. 371/2010, forordning (EU) nr. 183/2011, forordning (EU) nr. 582/2011 som endret ved forordning (EU) 2018/932, forordning (EU) nr. 678/2011, forordning (EU) nr. 65/2012, forordning (EU) nr. 1229/2012, forordning (EU) nr. 1230/2012, forordning (EU) nr. 143/2013, forordning (EU) nr. 171/2013, forordning (EU) nr. 195/2013, forordning (EU) nr. 133/2014, forordning (EU) nr. 136/2014, forordning (EU) nr. 214/2014, forordning (EU) nr. 540/2014 som endret ved forordning (EU) 2017/1576, forordning (EU) nr. 627/2014, forordning (EU) nr. 1171/2014, forordning (EU) 2015/45, forordning (EU) 2015/166, forordning (EU) 2015/562, forordning (EU) 2015/758 som gjennomført ved forordning (EU) 2017/78, forordning (EU) 2016/1718, forordning (EU) 2017/1151 som endret ved forordning (EU) 2018/1832, forordning (EU) 2017/1347, forordning (EU) 2017/2400, forordning (EU) 2019/26, forordning (EU) 2019/318, forordning (EU) 2019/543 og forordning (EU) 2019/839 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av bestemmelsene i denne forskrift.»

Den nye forskriften trådte i kraft 14. desember.

Les også: Ny OECD-rapport advarer regjeringen om norske elbil-goder

«Sikrer overenstemmelse»

På vegne av alle oss som ikke har EU-forordningene helt under huden spurte vi Samferdselsdepartementet hva endringene består i.

Departementets fagavdeling svarer:

«Endringen gjelder innlemmelse av EU-regelverk (Kommisjonsforordning 2018/1832 av 5. november 2018) for å forbedre typegodkjenningstestene og -prosedyrene for utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer. Dette inkluderer å sikre overensstemmelse med kravene til kjøretøy i drift og faktisk kjøring, og om innføring av innretninger for overvåking av forbruket av drivstoff og elektrisk energi».

For de som vil dykke ytterligere ned i dette komplekset anbefales departementets EØS-notat som kan lastes ned her, og eventuelt også notatene fra Statens vegvesens høring.

Men for deg som har litt smått med tid i julestria:

Målet med forskriftsendringen er – i korte trekk – å bedre prosedyrene for de nye WLTP-testene.

Det meste du trenger å vite om WLTP-testene finner du egentlig her.

PS: «Forordning» er et annet ord for lovbestemmelse. I EU har forordninger lovs kraft i alle medlemsland (og i Norge gjennom EØS-avtalen), mens direktiver må vedtas i hvert enkelt land.

Les også: Sliter med å bruke opp NTP-milliardene