ÅPNER I 2019: E18 gjennom Telemark er en av de mest trafikkerte strekningene hvor ny firefelts vei blir klar i løpet av året. Foto: Tomm W. Christiansen
ÅPNER I 2019: E18 gjennom Telemark er en av de mest trafikkerte strekningene hvor ny firefelts vei blir klar i løpet av året. Foto: Tomm W. Christiansen

Nye Veier under budsjett:

Sparer milliarder i nye veiprosjekt

Veibyggingselskapet Nye Veier varsler at de vil ferdigstille to strekninger på E6 og E18 til en sluttkostnad som ligger 3,2 milliarder kroner under det prosjektene var stipulert å koste.

Publisert Sist oppdatert

E18-strekningen fra Langangen via Rugtvedt og videre til Dørdal sørøst i Telemark kommer som firefelts motorvei med 110 km/t fartsgrense, og var opprinnelig prosjektert til 12,8 milliarder kroner.

Nå sier Nye Veier at prisen vil bli 11,5 milliarder, hvorav bilistene skal betale 4,4 milliarder i bompenger, ifølge en Stortingsproposisjon regjeringen la fram fredag. Hvis kalkylene holder innebærer det at bompengeandelen reduseres fra 41 til 38 prosent.

Strekningen skal være ferdigstilt i løpet av 2019.

Les også: Ny bomring rundt Bergen dekker gammel moro

For den 64 km lange E6-strekningen Ulsberg i Oppland til Melhus i Trøndelag viser reviderte tall fra Nye Veier at utbygningskostnadene reduseres fra 16,9 til 15,0 milliarder, i følge en Stortingsproposisjon. Også her blir trolig bompengelastningen lavere enn først antatt.

Takstnivået blir antagelig 10 prosent lavere enn tidligere vedtatt, samtidig som to sideveisbommer ikke etableres.

Deler av denne strekningen – som for det meste vil være firefelts motorvei – skal stå ferdig i 2020, men den samlede utbyggingen er først avsluttet i 2030.

Les også: I år må hver eneste bilist betale 5200 kroner i bompenger