BOM I SØR: Bomprosjektene blir mange og synlige i Agder-fylkene. Foto: Espen Røst
BOM I SØR: Bomprosjektene blir mange og synlige i Agder-fylkene. Foto: Espen Røst

Bompenge-Norge

Slik blir bompengenettet i sør

Dette er veiprosjektene som er under bygging, som er vedtatt, eller som planlegges på Agder de kommende årene.

Publisert Sist oppdatert

Bypakke Kristiansand:

Om dagens situasjon:

Kristiansand har i snart 15 år hatt en bypakke, med fem bommer rundt sentrum. Lokale myndigheter og statlige samferdselsmyndigheter planlegger nå en ny, større bypakke for Kristiansand lik bypakkene i de øvrige større byene.

Om utbyggingsprosjektet:

Den nye bymiljøpakken skal etter planen startes opp i løpet av 2018, eventuelt fra våren 2019. Det er foreslått å nesten tredoble antallet bomstasjoner i byen, fra fem til 13. I tillegg til totalt åtte bommer rundt sentrum, blir det også bommer i bydelene Hellemyr og Voie/Vågsbygd, samt tre bommer rundt Sørlandsparken, hvor det blant annet er store kjøpesentre og Kristiansand dyrepark. I tillegg til flere bommer er det også foreslått en økning i bomtakstene på 50 prosent, fra dagens takster på henholdsvis 14 kroner utenfor rushtid og 21 kroner i rushtiden, og opp til henholdsvis 21 kroner og 32 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1. Bypakken vil inneholde prosjekter for 14,8 milliarder. Bompengeandel blir trolig mellom fem og seks milliarder. Blant de planlagte prosjektene er utbygging av 1,7 kilometer på E39 fra Gartnerløkka midt i sentrum til Kolsdalen ved nikkelverket, samt ny havnegate ved ferjeterminalen. I Nasjonal transportplan heter det at staten setter av 1,2 milliarder kroner i statlige midler utbyggingen av Gartnerløkka-Kolsdalen. Størstedelen av pengene i bymiljøpakken skal brukes på prosjekter for kollektivtrafikken, gående og syklende samt rene miljøtiltak. Bypakken er nå til politisk behandling, og forhandlinger pågår mellom lokale myndigheter og staten, blant annet om størrelsen på de statlige bidragene.

(Kilder: Jo Vegard Aardal, Statens vegvesen, Jo Drivdal, Vest-Agder fylkeskommune, Fædrelandsvennen)

E18 Tvedestrand – Arendal:

Om dagens situasjon og utbyggingen:

Dette er den andre store utbyggingen som nå pågår på E18 fra Langangen mellom Larvik og Porsgrunn og sørover mot Grimstad. Det bygges 23 kilometer firefelts motorvei mellom Tvedestrand og Arendal. Strekningen er i dag tofeltsvei uten midtdeler. Den nye veien vil redusere reisetiden mellom de to sørlandsbyene med ca åtte minutter, fra ca en halvtime til drøyt 20 minutter. Utbyggingen inkluderer også bygging av 14 kilometer fylkesvei. Utbyggingen er i regi av selskapet Nye veier, som er statens nye selskap for større veiutbygginger.

Byggestatus:

Anleggsarbeidene startet i februar i år og strekningen skal åpnes i oktober 2019.

Kostnader:

Totalkostnaden er beregnet til 5,51 milliarder kroner. Bompengene utgjør 2,07 milliarder kroner (38 prosent), mens staten bidrar med 3,43 milliarder kroner (62 prosent).

Takster:

Det blir to bomstasjoner. På strekningen Tvedestrand – Longum vil det koste 30 kroner for takstgruppe 1 og 75 kroner for takstgruppe 2, mens det på strekningen Longum – Harebakken ved Arendal vil koste 14 kroner for takstgruppe 1 og 35 kroner for takstgruppe 2. Totalt vil det koste 44 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1 og 110 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2 å kjøre hele strekningen på 23 kilometer. Det blir ikke bompenger på den gamle E18.

(Kilder: Stortingsproposisjonen, Nye veier)

E39 Kristiansand-Mandal-Lyngdal-Sandnes:

Om dagens situasjon:

Det nye statlige selskapet Nye veier har fått i oppdrag å bygge E39 Kristiansand-Sandnes. Den første delstrekningen som bygges er Kristiansand vest-Mandal øst, en strekning på 28 kilometer, som vil være 23 kilometer når den er ferdigbygd. Den totalt 221 kilometer lange strekningen mellom Kristiansand og Sandnes har svært dårlig standard, og opp gjennom årene har det vært mange alvorlige trafikkulykker. Nye veier har uttalt at de håper å få ferdig veien innen 2032, om 15 år. Et estimat Statens vegvesen tidligere har gjort viser en totalkostnad på 59 milliarder kroner for hele strekningen Kristiansand-Sandnes. Bompengeandelen er foreløpig beregnet til å bli på 37 prosent. Det innebærer at bilistene må betale 22 milliarder kroner. Med ny vei blir veistrekningen vesentlig kortere, og reisetiden reduseres fra 3,5 timer til ca to timer.

Om utbyggingsprosjektet:

Nye veier vil først bygge Kristiansand vest-Mandal øst, med start trolig i 2018 og med ferdigstillelse i 2021. Før den første delstrekningen er ferdig, vil Nye veier trolig starte bygging av neste delstrekning, som mest sannsynlig blir strekningen fra Mandal til Vatlandstunnelen vest for Lyngdal, en strekning som i dag er på 52 kilometer. Denne strekningen kan dermed trolig åpne i 2023-2024. Når hele utbyggingen er ferdig mellom Kristiansand og Lyngdal, vil lengden på strekningen være redusert fra 80 til 68 kilometer. Utbyggingen Kristiansand-Lyngdal er av Statens vegvesen tidligere beregnet til 23,2 milliarder kroner. 8,6 milliarder kroner (37 prosent) skal finansieres med bompenger, mens 14,6 milliarder kroner (63 prosent) skal finansieres med statlige midler. Nye veier vil fordele bompengene likt på hele strekningen Kristiansand-Sandnes, uavhengig av kostnaden på den enkelte delstrekningen. De budsjetterer med en bompengetakst på tre kroner per kilometer i takstgruppe 1, og ni kroner for takstgruppe 2. På strekningen Kristiansand-Lyngdal blir det totalt ni bommer, med bompengesatser på 204 kroner for takstgruppe 1 og 612 kroner for takstgruppe 2. Reisetiden Kristiansand-Lyngdal blir halvert, fra 70 til 37 minutter. Veien bygges som firefeltsvei.

(Kilder: Christian Altmann, Asbjørn Heieraas, Nye veier, Dagbladet)