SKAL REDUSERE: Byrådet forbereder tiltak som ytterligere skal redusere trafikken i Oslo sentrum. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
SKAL REDUSERE: Byrådet forbereder tiltak som ytterligere skal redusere trafikken i Oslo sentrum. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

28 prosent av bilene er borte fra Oslo sentrum:

Skal fjerne enda flere biler fra Oslo

Mer enn hver fjerde bil har forsvunnet fra Oslo sentrum fra 2016 til 2019, viser en ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Byrådet i hovedstaden har mål om å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030.

En trafikktelling og rapport fra Sweco, på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, viser at 28 prosent av bilene har forsvunnet fra Oslo sentrum i denne perioden, skriver VG.

Samtidig har Oslo-byrådet fjernet parkeringsplasser, stengt gater for bilkjøring og økt bom- og parkeringstakster.

Les også: Skal gjøre Oslo til en utslippsfri storby

Annonseblokk (Motor.no_blokk_1)

Færre P-plasser

– Det er umulig å tallfeste hvor mye av biltrafikk-nedgangen som skyldes enkelttiltak. Men det er stor sannsynlighet for at tiltakene i Bilfritt byliv har bidratt til denne reduksjonen, sier sivilingeniør Mattias Stridh i Sweco.

Stridh, som er hovedansvarlig for rapporten, peker spesielt på fjerningen av parkeringsplasser som et tiltak som høyst sannsynlig har en effekt.

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier tiltakene for et bilfritt byliv samlet har ført til mindre biltrafikk i Oslo sentrum, men peker også på flere kollektivavganger, bygging av sykkelveier og høyere bomtakster som andre tiltak som har bidratt til å redusere biltrafikken.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) sier til avisen at de langt fra er i mål og at de nå skal starte arbeidet med å redusere biltrafikken ytterligere.

(©NTB)