KAN SNART FORTSETTE: Her stopper den firefelts motorveien fra Kløfta til Nybakk i Akershus. Nå vil Nye Veier få oppdraget med å bygge nye E16 videre til neste firefeltsvei ved Slomarka like øst for Skarnes. Foto: Espen Røst
KAN SNART FORTSETTE: Her stopper den firefelts motorveien fra Kløfta til Nybakk i Akershus. Nå vil Nye Veier få oppdraget med å bygge nye E16 videre til neste firefeltsvei ved Slomarka like øst for Skarnes. Foto: Espen Røst

Får nye store veiprosjekter:

Tre nye veier til Nye Veier

Det statlige veibyggingsselskapet Nye Veier får trolig oppdraget med å bygge ut tre nye strekninger på E6 og E16 i Oppland, Akershus, Hedmark og Troms.

Publisert Sist oppdatert

Strekningene regjeringen ønsker å gi selskapet ansvaret for, er E6 Øyer-Otta i Oppland, E6 Kvænangsfjellet i Troms og E16 Kløfta-Kongsvinger i Akershus og Hedmark.

– Nye Veier ble etablert for å bygge veier i Norge på en bedre og mer effektiv måte slik at vi får mer vei for pengene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Jeg har stor tro på at Nye Veier vil bygge ut disse strekningene på en rask og kostnadseffektiv måte, legger statsråden til.

Les også: I år åpner bomprosjekter som skal ta inn 100 milliarder

Nye Veier ble opprettet som et statseid aksjeselskap i 2015 og overtok ansvaret for utbygging og drift av visse motorveier fra Statens vegvesen. Selskapet har ikke mer enn 150 ansatte, men har likevel et stort ansvar for veiprosjekter til nesten 150 milliarder kroner de neste 20 årene.

De tre strekningene selskapet nå ser ut til å få ansvaret for, inneholder flere prosjekter som ligger inne i Nasjonal Transportplan 2018–2029. Status for prosjektene er ulike, og det er planlagt gjennomføring på ulike tidspunkter.

Mens E6 Sjoa-Otta skal startes opp innen 2023, har E6 Ringebu-Frya oppstart i perioden 2024–2029. E6 Kvænangsfjellet har oppstart i inneværende femårsperiode, mens bygging av E6 Kvænangsfjellet sør startes opp i den siste perioden.

På strekningen E16 Kløfta-Kongsvinger ligger prosjektet E16 Nybakk-Herbergåsen-Slomarka inne med oppstart i perioden 2024–2029.

Les også: Unngår bommer på sideveiene

5 milliarder årlig

For å få ned kostnadene på veibyggingen valgte regjeringen å gi Nye Veier store, sammenhengende strekninger, en fast sum på 5 milliarder kroner hvert år, samt mulighet for selv å bestemme rekkefølgen for utbyggingen av prosjektene. Summen forblir den samme også etter tildelingen av de nye prosjektene.

Samferdselsdepartementets vil legge fram forslaget om overføring av prosjektene til Nye Veier i Stortinget. Samtidig vurderer regjeringen å overføre enda flere viktige veistrekninger til selskapet i ny transportplan som legges fram i 2021.

(©NTB)