FORESLÅR REGULERING: – Gjennomføring ved hjelp av en såkalt statlig reguleringsplan, der kommunens innflytelse er redusert, vil gi størst effekt på tempoet i norsk veibygging, mener riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen
FORESLÅR REGULERING: – Gjennomføring ved hjelp av en såkalt statlig reguleringsplan, der kommunens innflytelse er redusert, vil gi størst effekt på tempoet i norsk veibygging, mener riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen

Riksrevisjonen om norsk veibygging:

– Slik kan veiene bygges raskere

Riksrevisjonen har funnet at det vil gi størst effekt å redusere kommunenes innflytelse, om landet ønsker raskere planlegging av nye veier og baner.

Publisert Sist oppdatert

Det tar fortsatt lang tid å planlegge veier og samferdsel i Norge. Til tross for at Nasjonal transportplan både i 2013 og 2017 hadde som mål å få kuttet tidsbruken.

I hovedsak er det fire grunner til at det tar lang tid:

Det er innsigelser og protester som må behandles, omfanget på faglige utredninger, omkamper der kommunene starter nye utredninger og lav eller endret prioritert i Nasjonal transportplan.

Les også: Myndighetene sliter med å nå målene for veibygging

– Men det krever politisk mot, og det skaper konflikter som dukker opp som forsinkende faktorer senere. Det er derfor en konflikt mellom målet om raske planprosesser og målet om å gjennomføre prosessene i henhold til krav og intensjoner i regelverket, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Her finner du hele rapporten fra Riksrevisjonen

Han foreslår å sette tidsfrister for når prosjekter skal være ferdig planlagt.

– Det vil være dristig, men noe helt nytt, sier Foss.

I tillegg foreslår Foss at Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser på mulighetene for å forenkle plansystemet.

Les også: Dette er Nasjonal Transportpln (2018-29)

(©NTB)