HØR ETTER: – Lytt til beskjeder du får, oppfordrer Vegdirektoratet. Her er det full stopp i trafikken på E6 sør for Trondheim på grunn av veiutbygging. Foto: Geir Røed

Korte lunter under veibygging:

Skjeller ut betjenter og blåser i varsling

Over hele landet er det hektisk veiutbyggingsaktivitet – og noen ganger går det galt. Da AF Gruppen fyrte av dynamitt på Sørlandet fikk flere nærliggende bygg skader.

Publisert Sist oppdatert

På flere av de høytrafikkerte veistrekningene er det veiutbygginger. Blant annet på E18 i Telemark og Agder, på E6 langs Mjøsa og på E6 sør for Trondheim.

Daglig sprenges det dynamittsalver, og det setter krav også til bilistene.

– Bilistene må følge skilting, stoppe for rødt lys og høre på beskjeder som gis, sier HMS-rådgiver Bjørn Wang i Vegdirektoratet.

Les også: Motors store vinterdekktest

Men noen ganger går det galt. Tidligere i høst skjedde det et sprengningsuhell på veianlegget på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

En sprengladning førte til ukontrollert steinsprut, og flere bygg fikk skader.

Ingen personer ble heldigvis skadet, men hendelsen førte til at både entreprenøren AF Gruppen og utbyggingsselskapet Nye Veier innførte flere tiltak for å hindre at slikt skjer igjen.

– Bilistene skal være trygge når de passerer et område hvor det foregår sprengningsarbeider. Trafikken stenges alltid i evakueringssonen, sier Wibecke Brusdal, kommunikasjonsdirektør i AF Gruppen til Motor.

Les også: Ny Mjøsbru kan bli bygget i utenlandsk tre

– Skjeller ut

Vegdirektoratet registrerer meldinger om bilister som ikke følger påbudene.

– Utviklingen har i hvert fall ikke blitt bedre de siste årene. Det er altfor mange saker som meldes inn hvor bilister ikke har vært aktsomme. Noen opptrer aggressivt, skjeller ut trafikkbetjenter og ignorerer arbeidsvarsling, sier HMS-rådgiver Bjørn Wang i Vegdirektoratet til Motor.

Samtidig er det ikke bare bilistene som gjør feil.
Vegdirektoratet vedgår at det er problemer både med skilting når det ikke pågår veiarbeid eller veiutbygging, og at strekninger med nedsatt hastighet noen ganger er for lange.

– Dette fjerner respekten for arbeidsvarslingen, sier Wang.