KAN KUTTE: Fungerende vegdirektør Bjørne Grimsrud mener han kan spare 100 milliarder på veiprosjektene som ligger inne i dagens NTP. Foto: Knut Opeide

Statens vegvesen kutter vei-kostnader:

Nå kan han bygge 100 milliarder billigere

Statens vegvesen-sjef Bjørne Grimsrud lokker med tidenes kutt: Med «en nøktern standard» på veiprosjektene kan han skrelle 100 milliarder fra regningen for prosjektene som er inne i Nasjonal Transportplan.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Høye bompengekostnader har tvunget landets veisjefer tilbake til regnearkene for å se om veiene i Nasjonal Transportplan kan bygges billigere enn planlagt. NTP er en plan for samferdselsutbyggingen som rulleres hvert fjerde år.

Statens vegvesen tror det er mulig å kutte kostnader med 100 milliarder kroner på 120 prosjekt som i dag har en prislapp på om lag 600 milliarder kroner, heter det i en pressemelding.

For at et prosjekt i det hele tatt skal kunne tas inn i den neste nasjonale transportplanen, må veiselskapene presentere en såkalt «prosjektoptimaliserende analyse» som forklarer hvordan kostnader kan skrelles vekk.

Les også: Nye Veier-sjefen vil bli vegdirektør 

«Nøktern standard»

– Vi kan spare inn 100 milliarder på alle prosjekt som i dag ligger i transportplanen og prosjekter som vi ønsker å planlegge, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

– Forutsetningen er at Vegvesenet selv legger til grunn en nøktern standard. For det andre at vi får organisere arbeidet slik at byggherre og entreprenører kan jobbe sammen helt fra reguleringsplanfasen, sier Grimsrud.

Slik omtaler Vegvesenet selv hvordan det kan kuttes:

SVV har gått inn i 40 prosjekter med vedtatt kommunedelplan eller reguleringsplan, og finner kostnadsreduserende tiltak på til sammen 5,7 milliarder kroner i 20 av prosjektene, en innsparing på om lag 10 prosent. I tillegg kan det spares rundt 10 prosent på videre optimalisering og tidlig involvering av entreprenører.

I prosjekter i tidlig planfase kan kostnadene i enkelte prosjekter reduseres fra 15 til 30 prosent.

Les også: Vegvesenet setter gigantutbygging på pause

Mer å spare

Vegvesenet legger til grunn at kostnadskutt på i gjennomsnitt 15 prosent på hele porteføljen er mulig. Dette gir reduserte kostnadsanslag i størrelsesorden 100 milliarder kroner på hele bruttolisten av prosjekter.

– Det er mest å spare på riktige valg i tidlig fase og det er mer å spare i store prosjekter enn mindre landeveisprosjekter. I en del tilfeller er standarden i våre prosjekter lagt noe høyt. De kostnadsdrivende elementene er bredde og konstruksjoner som bruer, tunneler og planskilte kryss, sier Grimsrud.

Lengre ned på jaktlista finner Vegvesenet penger ved å revurdere prosjekter som  fjordkryssing med høye kostnader, store prosjekter i byområder og sykkelekspressveier.